Liturgický kalendár:
V stredu je popolcová streda
Budúca nedeľa je 1. pôstna

Nedeľa
6. Cezročná nedeľa
11. 02. 2024  
08,00
09,30
11,00
18,30
Za zdravie a BP pre Miriam, Natáliu a Nikoletu
Za obrátenie a živú vieru pre Jána
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za BP pre rodinu Mezeyovú
Pondelok 12. 02. 2024 08,00
18,00
Za +Jozefa
Za dcéru Dominiku a jej deti
Utorok 13. 02. 2024 08,00
18,00
Za +Annu
Za zdravie a BP
Streda 
Popolcová streda
14. 02. 2024 08,00
18,00
Za +Valenta, Alojza, Pavla Murányiových
Za syna Davida a jeho rodinu
Štvrtok 15. 02. 2024 08,00
18,00
Za BP a ochran u Pm pre vnučky Noelle, Marielle a Adel
Poďakovanie za dar dcérky a dar živej viery
Piatok 16. 02. 2024  
08,00
18,00
Za BP, zdravie pre chorú sestru Martu a brata Milana
Za +Lukáša
Sobota 17. 02. 2024 08,00
18,00
Za + z rodiny Krasnovskej a Chrapovičovej
Za BP pre rodinu Poliačikovú
Nedeľa
1. pôstna nedeľa
18. 02. 2024  
08,00
09,30
11,00
18,30
Za zdravie a BP pre Miriam, Natáliu a Nikoletu
Za obrátenie a živú vieru pre Jána
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za BP pre rodinu Mezeyovú

Budúca nedeľa je 6. cezročná

  • Na Popolcovú stredu sú v bazilike sv. omše o 8.oo a 18.oo hodine. Je to deň pokánia v celej Cirkvi. V tento deň je povinný prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu.
  • V piatky po večernej omši vás pozývame na pobožnosť krížovej cesty a v nedele o 14.30 na Litánie k bolestnej Panne Márií.
  • Už dnes by sme chceli pozvať všetkých mužov na deň duchovnej obnovy v našej bazilike, ktorý sa uskutoční v sobotu 24. Februára od 10.oo. Ak by ste sa chceli prihlásiť na obed, prosím urobte to v sakristii. Cena obeda je 7 eur. Podrobný program predstavíme na budúcu nedeľu.
  • Na začiatku týždňa začneme s prácou na výmene osvetlenia v bazilike, preto vás prosíme o trpezlivosť.
  • Milí farníci, do kostola nám prišli Pôstne krabičky, vďaka ktorým môžete dať pôstu konkrétny zmysel. Krabičky si môžete vziať domov a počas pôstu do nich vkladať svoje milodary za veci, ktoré si dobrovoľne odopriete. Slovenská charita vaše dary premení na adresnú pomoc najbiednejším v Ugande a Rwande.
  • Dnes (nedeľa 11.2.2024) slávime pri príležitosti sviatku Lurdskej Panny Márie Medzinárodný deň chorých. Sv. omšu spolu s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých budeme sláviť v pondelok 12. 2. 2024 o 18,00 hod.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*