Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka na sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka
Budúca nedeľa je 6. veľkonočná
Úmysly sv. omší:      

5.  veľkonočná nedeľa 15. 05. 2021 08,00
09,30
11,00
18,30
Za +rodičov jána a Karolínu a súrodencov
Za +bratov, švagriny a rodičov Besedičových
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za +otca
Pondelok 16. 05. 2021 08,00
18,00
Za zdravie a BP
Za +Jaroslava Turanského a rodičov z oboch strán
Utorok 17. 05. 2021 08,00
18,00
Za zdravie a BP pre Silviu, Michala, Alžbetku, Magdušku a Mišelku
Za +starých rodičov Jozefa a Katarínu Valčekových Jána a Zuzanu Jakubových deti a predkov
Streda 18. 05. 2021 08,00
18,00
Za zdravie a BP
Za Štefana Vagača
Štvrtok 19. 05. 2021 08,00
18,00
Za zdravie a BP pre rodinu Jána, Katky, Andreja a Martina Galusových
Za +Helenu a Tarzícia Sedláčkových
Piatok 20. 05. 2021 08,00
18,00
Za +Ludvíka Ďureje, Jozefa Kalného, Ladislava Domiana a Fera Sekuciu
Ku cti DS
Sobota 21. 05. 2021 08,00
18,00
Za zdravie a BP
Za +rodinu Enninger – posledného správcu bridlicových baní v Marianke
6.  veľkonočná nedeľa 22. 05. 2021 08,00
09,30
11,00
18,30
Za +z rodiny Tvrdých a Brösztkovich
Za +otca Ladislava
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za +Eriku
  • Dnes popoludní o 14, 30 budú litánie, korunka k BM a požehnanie so Sviatosťou oltárnou.
  • Aj dnes pripomíname našu prosbu týkajúcu sa kúpy nového kotla. Aj s montážou nás to bude to stáť takmer 25 000 EUR.Pre našu farnosť sú to obrovské náklady.Preto by sme Vás chceli poprosiť o podporu v tejto práci, hoci si uvedomujeme finančné ťažkosti, v ktorých všetci žijeme.Pomôže nám každý cent.Milodary je možné zložiť v sakristii alebo zaslať na číslo účtu: SK29 0900 0000 0000 1919 7915.
  • Deti v našej farnosti včera prvýkrát privítali Eucharistického Ježiša vo svojom srdci.Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave prvého svätého prijímania – rodičom, miništrantom, učiteľom, spolubratom, pani organistke, skupinke upratujúcej náš kostol.
  • Pozývame na stretnutie mládeže Bratislavskej arcidiecézy ktoré sa tento rok bude konať v Marianke od 20. do 22. mája.Podrobnosti o programe nájdete na webovej stránke: cliptime.sk
  • Dnes po všetkých sv. omšiach je zbierka na kňazský seminár.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*