Liturgický kalendár
V pondelok je sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov
Budúca nedeľa je 6. veľkonočná nedeľa
Úmysly sv. omší:

5. veľkonočná nedeľa 02. 05. 2021 8,00
9,30
11,00
18,30
Za +rodinu Krajčírovú
Za BP pre Pavla
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
1.     Za +Vladimíra a Jozefa
2.     Za +Helenu (29)
Pondelok 03. 05. 2021 8,00
18,00
Za +Helenu (30)
Za BP pre Petra
Utorok 04. 05. 2021 8,00
18,00
Za +rodičov Júliusa a Annu a syn Milan
Za +rodiny Manovej a Bulákovej
Streda 05. 05. 2021 8,00
18,00
Za +sestry Saleziánky Máriu, Teréziu a don Vojtecha
Za +Izidora
Štvrtok 06. 05. 2021 7,00
18,00
Za potrebné milosti a posv. manželstva Petra a Anny
Za BP, dary DS pre Miška a Andrejku – 15 výr. svatby
 
Piatok 07. 05. 2021 8,00
18,00
Poďakovanie za 10. výr. Manželstva Zuzany a Milana
Za syna Paťka
Sobota 08. 05. 2021 8,00
18,00
.
Za Mária a Emu
Za +Máriu Čičilovú
6. veľkonočná nedeľa 09. 05. 2021 8,00
9,30
11,00
18,30
 
Za Mária a Emmu
Za rodinu Jánošovú a staržch rod. z oboch strán
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za + Jozefa Krajčíra
 • Zbierka na seminár v našej farnosti vyniesla 755 Eur. Všetkým šľachetným darcom Pán Boh odmeň.
 • Pri vstupe do kostola je potrebné si dezinfikovať ruky.
 • Všetci účastníci bohoslužieb sú povinní mať prekryté horné dýchacie cesty FFP2 respirátorom.
 • Sväté prijímanie sa na základe reskriptu KBS podáva do rúk.
 • Kapacita nášho kostola je 37 ľudí. Deti do 10 rokov sa do tohoto počtu nerátajú.
 • Vo štvrtok adorácia Getsemani bude hneď po sv. omši. Vo štvrtok bude výnimočne sv. omša o 7.00 hod. Pozývame na krátku adoráciu vždy pol hodinu pred sv. omšou.
 • Birmovka sa bude konať mája tohto roku, o 10,00 hod. Birmovať príde pán pomocný biskup Jozef Haľko. Nácvik obradu bude v piatok 7. 05. 2021 o 16,00 hod. Účasť na nácviku je povinná pre všetkých birmovancov! Tí, ktorí sa neprihlásili môžu sa ešte ohlásiť P. Marekovi alebo Faustínovi. Po nácviku môžu birmovanci pristúpiť k sv. spovedi.
 • Vo štvrtok sa modlíme za nové duchovné povolania
 • V piatok je prvý piatok, spovedáme celý týždeň pred sv. omšami, po večernej sv. omši bude pobožnosť.
 • V mesiaci máj budú mariánske pobožnosti vždy večer o 18.00 hod. po nich bude sv. omša.
 • V zadnej časti baziliky je časopis Rebrík pre deti, pre ostatných časopis Getsemani.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*