Liturgický kalendár:

Budúca nedeľa je Palmová. Začína sa Svätý týždeň.

Úmysly sv. omší:

5. Pôstna nedeľa 26. 03. 2023 08,00
09,30
11,00
18,30
Za +Jarku
Za +syna Jaroslava, rodičov a starých rodičov
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +rodiny Zajíčkovej a Vachálkovej
Pondelok 27. 03. 2023 08,00
18,00
Za +rodičov a manželku Milenu
Za +Annu
Utorok 28. 03. 2023 08,00   
18,00
Za  BP pre Jožka
Za +Miroslavu – 1. výročie
Streda 29. 03. 2023 08,00
18,00
Za + Manuelu Rivero Molleda
Za BP a potrebné milosti pre Miroslava
Štvrtok 30. 03. 2023 08,00
18,00
Za zdravie a BP pre Máriu, Kristínu a Jána
Za +Mariána Káčika, rodinu Káčikovú, Požgayovú, Čakanovú, Ondriášovú a Jurových
Piatok 31. 03. 2023 08,00
18,00
Za BP a milosť čistého srdca a živej viery pre dcéru Vikinku
Za pokoj vo svete a v rodinách Za
Sobota 01. 04. 2023 08,00
18,00
Za BP a ochranu pred zlom pre Petra
Za duševné a telesné zdravie Alexeja s rodinou
Palmová nedeľa 02. 04. 2023 08,00
09,30
11,00
18,30
Za +starých rodičov a Jozefínu
Za +manžela a syna Radačovských
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za BP, dary DS a ochranu PM pre Lukáša k narodeninám
  • Dnešná 5. pôstna nedeľa sa v našej slovenskej tradícii nazýva „smrtná“. Korpusy na krucifixoch sa zakrývajú na pripomienku tajomstva utrpenia Pána na kríži.
  • V piatok vás pozývame na večernú sv. omšu za pokoj vo svete a v našich rodinách. Po svätej omši výnimočne nebude korunka Božieho milosrdenstva, ale krížová cesta.
  • V prvú sobotu v mesiaci vás pozývame na Fatimskú pobožnosť. Začiatok programu výnimočne o 13.30 hod.
  • Povzbudzujeme všetkých, aby sa pred sviatkami vyspovedali. Prosíme vás, aby ste spoveď neodkladali na poslednú chvíľu. V našej bazilike spovedáme pred svätými omšami až do stredy Veľkého týždňa, teda do 5. apríla.
  • Na budúcu Nedeľu (Palmovú) si prineste bahniatka na požehnanie pri každej svätej omši. Nech je to prejavom našej viery a radosti z Ježišovho vstupu do Jeruzalema, ktorým sa začína Veľký týždeň v Cirkvi.
  • Budúcu nedeľu vás spolu s našim mužským zborom Chorus Augustini pozývame do našej baziliky na hudobnú meditáciu o Božích prikázaniach. Začiatok o 17.oo hod.
  • Dnes po svätých omšiach sa vo všetkých farnostiach na Slovensku uskutoční zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. Výnos zo zbierky bude použitý na pomoc našim bratom a sestrám v núdzi, ktorí žijú v krajinách Blízkeho východu.
  • Pozývame do Domu Quo Vadis v Bratislave na rôzne popoludňajšie podujatia, už v pondelok 27.3 charitatívna burza kníh pre Máriine jedlo pre chudobných, v stredu 29.3 o 19:00 diskusia Spýtaj sa o Cirkvi s o. biskupom Haľkom, a dvoma vzácnymi hostkami, vo štvrtok 30.3 dobroQVbazár pre podporu rodín v núdzi. Viac na domquovadis.sk

 Michał Krysztofowicz, CCG, správca farnosti

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*