Liturgický kalendár
Budúca nedeľa je Kvetná – nedeľa utrpenia Pána
Úmysly sv. omší:

5.  Pôstna nedeľa 21. 03. 2021 1.
2.
3.
4.
Za +Jozefa
Za +sestru Janku
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za dary DS pre Annu, príbuzných, cirkev a svet
 
Pondelok
 
22. 03. 2021
 
1.
2.
Za BP a ochranu pre Hanku
Za dary DS a svetlo pre Annu, príbuzných cirkev a svet
Utorok 23. 03. 2021 1.
2.
Za +Máriu a Jána Murányiových
Za +Helu
Streda 24. 03. 2021 1.
2.
Za Petra s rodinou
Za obrátenie pre Karmen, Leonarda, Pryscilu, Miriam, Andreu, Katarínu a Martinka
Štvrtok 25. 03. 2021 1.
2.
Za +manžela Pavla
Za BP Natáliu, Martinka, Maroša a celú rodinu
Piatok 26. 03. 2021 1.
2.
Za zdravie a BP pre Zuzku
Za BP pre Jožka
 
Sobota 27. 03. 2021 1.
2.
Za +Rozáliu a Františka a rodičov z oboch strán
Za + Eugena
Kvetná nedeľa 28. 03. 2021 1.
2.
3.
4.
Za +manžela Jozefa
Za +Máriu a manžela
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za birmovných rodičov a ich rodiny
  • omše streemujeme o 18,00 hod. cez týždeň a v nedele a sviatky 9,30
  • Kostol je otvorený pre samostatnú modlitbu od 9,00 hod. do 17,00 hod. cez týždeň a o 11,00 do 17, 00 hod. v nedeľu.
  • Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom.Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila na 5. pôstnu nedeľu, 21. marca 2021, zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom, ktorej cieľom je podporiť kresťanské komunity a ľudí v núdzi v oblasti Blízkeho východu. Projekty realizuje Slovenská katolícka charita spolu so svojimi lokálnymi partnermi. Viac informácii o projektoch nájdete priamo na webe Charity – https://www.charita.sk/pomoc-utecencom/. Účet zbierky Slovenskej katolíckej charity je: IBAN SK93 1100 0000 0029 4546 3097.

Prosíme Vás aby ste si neodkladali sv. spoveď na poslednú chvíľu využívajte nás čo najčastejšie sme vám stále k dispozícii.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*