Liturgický kalendár:

V pondelok je spomienka na sv. Jozefa robotníka
V utorok je spomienka na sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi
V stredu je sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov
V sobotu je sviatok sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy

Úmysly sv. omší:       

Nedeľa Dobrého pastiera 30. 04. 2023 08,00
09,30
11,00
18,30
Za BP pre Danielu – životné Jubileum
Za +syna Jaroslava a rodičov z oboch strán
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za pokoj. Vo svete a v rodinách
Pondelok 01. 05. 2023 08,00
18,00
Za rodinu Vojteššákovú
Za +Tarzícia a Helenu Sedláčkových
Utorok 02. 05. 2023 08,00
18,00
Za zdravie a BP a dary DS pre Gabrielu
Za BP pre Pavla
Streda  03. 05. 2023 08,00
18,00
Za BP, zdravie a dary DS pre Tomáša
Za BP pre Petra
Štvrtok 04. 05. 2023 08,00
18,00
Za BP, zdravie a ochranu Panny Márie pre Petra
Za kňazské a rehoľné povolania
Piatok 05. 05. 2023 08,00
18,30
Za BP a zdravie pre Martinu
Sv. omša v duchu vynáhrady Božskému srdcu Ježišovmu
Sobota 06. 05. 2023 08,00 
18,00
Za duševné a telesné zdravie Paľka
Za blahorečenie P. Jozefa Litomiského
5. Veľkonočná nedeľa 07. 05. 2023 08,00
09,30
11,00
18,30
Za duševné a telesné zdravie Paľka a potr. Milosti pre rodinu
Poďakovanie za 12 rokov manželstva a prosbu o BP
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Poďakovanie za 18 r. manželstva Miroslava a Andrejky, prosba o ďalšie milosti
  • Dnes po sv. omšiach bude zbierka na kňazský seminár. Pán Boh zaplať všetkým darcom.
  • V pondelok sa začína mesiac máj zasvätený Matke Božej. Na začiatku každej svätej omše sa budeme modliť Loretánske litánie cez mesiac. Srdečné pozývame.
  • Dnes Spoločenstvo Dobrého Pastiera oslavuje svoj patronátny sviatok. Prajeme deťom radosť zo služby nášmu Pánovi, ktorú prežívame spolu s nimi pri každej sv. omši, počas ktorej pripravujú piesne a procesie. Za veľkú angažovanosť ďakujeme aj ich rodičom, najmä pani Zuzke Bundovej.
  • V tomto týždni je prvý štvrtok v mesiaci, deň modlitieb za povolania. Na tento úmysel sa budeme spoločne modliť pri večernej sv. omši. Prvý piatok, spovedáme pred sv. omšami. Pri večernej sv. omši budeme podávať sväté prijímaniepod oboma spôsobmi. Prvá sobota, Fatimskú pobožnosť začíname o 15.00 hod.
  • Pozývame deti aj s animátormi a katechétmi, príp. rodičmi na Púť detí do Marianky, ktorá sa uskutoční v sobotu 20.5.2022. Témou púte bude: Krajší svet s Máriou.
  • Prosíme všetkých prihlásených pútnikov na farskú púť do Francúzska o doplnenie chýbajúcich osobných údajov do budúcej nedele 30.4. a taktiež o doplatenie zostatku ceny púte najneskôr do 31.5.2023 – je to 165 euro. Prosíme o dodržanie termínu.
  • Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU sa uskutoční 2. – 4. júna 2023 v Rodinkove v Belušských Slatinách. Je určená pre tých, ktorí po rozvode žijú v nových vzťahoch. Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací formulár, ktorý je zverejnený aj na internetovej stránke Rodinkova. Na duchovnú obnovu je možné prísť s deťmi, o ktoré sa postarajú animátori.
  • Prosíme aby rodičia detí, ktoré sa zapísali na „Prázdniny s Ježišom“ organizované P. Faustínom v Pútnickom dome v termíne  – 28.  júla prišli do sakristie po záväznú prihlášku na vyplnenie.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*