Liturgický kalendár:
V piatok je spomienka na Preblahoslavenú Pannu Máriu Fatimskú
V sobotu je sviatok sv. Mateja, apoštola
Budúca nedeľa je 5. veľkonočná
Úmysly sv. omší:      

4.  veľkonočná nedeľa 08. 05. 2021 08,00
09,30
11,00
18,30
Za +mamičku
Za +Jozefa Funtála a Jozefa Alexyho
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za +Máriu Čičilovú
Pondelok 09. 05. 2021 08,00
18,00
Za zdravie a BP
Za +Jozefa Krajčíra
Utorok 10. 05. 2021 08,00
18,00
Za +rodičov Annu, Františka a st. rodičov Jozefa Katarínu, Jána a Zuzanu
Za +Ludvíka Ďureje, Karola a Lujzu Zuzákových a rodinu Zemanovú
Streda 11. 05. 2021 08,00
18,00
Za +rodinu Mikušovú, Jakubovú, Líškovú, Mišákovú a Karolínu
Za zdravie a BP pre Ľubicu s rodinou
Štvrtok 12. 05. 2021 08,00
18,00
Za zdravie a BP
Za život a Lásku pre Amislavu a Andreja
Piatok 13. 05. 2021 08,00
18,00
Za +rodičov Annu a Františka, deti Martu a Rozáliu a predkov
Za BP a a zdravie pre Zuzanu – narodeniny
Sobota 14. 05. 2021 08,00
10,00
12,00
18,00
Za +Kristínu
Prvé sväté prijímania detí
Za zdravie a BP, dary DS pre Andrejku
5.  veľkonočná nedeľa 15. 05. 2021 08,00
09,30
11,00
18,30
Za +rodičov jána a Karolínu a súrodencov
Za +bratov, švagriny a rodičov Besedičových
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za +otca
  • Dnes popoludní o 14, 30 budú litánie, korunka k BM a požehnanie so Sviatosťou oltárnou.
  • Dnes v nedeľu Dobrého pastiera otvára náš generálny predstavený Rok modlitieb za nové povolania v našej Kongregácii. Tento akt je súčasťou 100. výročia našej Kongregácie. Preto sa na začiatku Getsemanskej adorácie budeme v každý štvrtok modliť za povolania.
  • Teatro Colorato Vás srdečne pozýva na divadelné predstavenie pre deti i celú rodinu s názvom BEJBY BAJBL BAND (Baby Bible Band). Príbehy starozákonných hrdinov a zvieratiek vyrozprávané pútavou divadelnou formou so skvelými pesničkami si môžete pozrieť v piatok 13. mája 2022 o 18.00 v sále Exercičného domu. Vstupenky v cez Ticketportal. colorato.sk
  • Ako sme avizovali minulú nedeľu, aj dnes pripomíname našu prosbu týkajúcu sa kúpy nového kotla. Aj s montážou nás to bude to stáť takmer 25 000 EUR.Pre našu farnosť sú to obrovské náklady.Preto by sme Vás chceli poprosiť o podporu v tejto práci, hoci si uvedomujeme finančné ťažkosti, v ktorých všetci žijeme.Pomôže nám každý cent.Milodary je možné zložiť v sakristii alebo zaslať na číslo účtu: SK29 0900 0000 0000 1919 7915.
  • V sobotu 14. mája máme vo farnosti Prvé sväté prijímanie. Skupina P. Faustína bude mať slávnostnú Eucharistiu o 10.00 h a P. Chryzostoma o 12.00 h. Skupina P. Chryzostoma bude mať prvú spoveď vo štvrtok 12. 05. o 17:00 hod a P. Faustína v piatok tiež o 17:00 hod.Po spovedi deti zostanú na svätej omši., po ktorej bude nasledovať nácvik obradov svätého prijímania.
  • Z dôvodu prípravy detí na sväté prijímanie nebude po svätej omši adorácia za povolania.Našu adoráciu Getsemani začneme normálne o 21:00
  • V piatok bude upratovanie kostola možné až o 20.00 hod. Budeme vďační za ďalšej skupine za trpezlivosť v tejto veci.
  • Farská ofera vyniesla2080 eur, všetkým šľachetným darcom Pán Boh zaplať.
  • Na budúci týždeň bude zbierka na kňazský seminár.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*