Liturgický kalendár:
Budúca nedeľa je 5. Veľkonočná
Úmysly sv. omší pri priamych prenosoch bohoslužieb na  FB Bazilika Marianka:

4. veľkonočná nedeľa 03. 05. 2020 18:00 1.     Za + rodinu Dobrú, Řezníčkovú a Krajčírovú
2.     Poďakovanie za dožitých 70 rokov a BP pre Petra
3.     Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
4.     Za + Petra Rovenského a ostatných z rodiny
Pondelok 04. 05. 2020 18:00 1.     Poďakovanie za dar manželstva a potrebné milosti pre Lenku a Milana
2.     Za +Oľgu Santajovú
 
Utorok
 
05. 05. 2020
 
18:00
 
1.     Za obrátenie Margity, Aleny a Janky s rodinami
2.     Za BP a obrátenie pre Ľubku a jej rodinu
Streda 06. 05. 2020 18:00 1.     Za + Stana Jaroša, Stana Horného, Stana Dusíka a Petra Valčeka, príbuzných a predkov.
2.     Za BP a zdravie pre Dagma
Štvrtok 07. 05.  2020 18:00 1.     Za + Františka Lachkoviča a brata
2.     Za +rodičov Ernesta a Emíliu Andelových
3.     Za + P. Augustín Kardoš – 7. výročie
Piatok 08. 05. 2020 18:00 1.     Poďakovanie za dar viery, života a za všetky milosti pre Soňu
2.     Za +Emila Tarabu
Sobota 09. 05. 2020 18:00 1.     Za +Petra, Ester, Andrejku Čalovkových , Stana Jaroša, Stana Horného, príbuzných a predkov
2.     Za + Mariána Kubolca
5. veľkonočná nedeľa 10. 05. 2020 18:00 1.     Za BP pre celú rodinu
2.     Za +Rudolfa Bieloviča a rodičov z oboch strán
3.     Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
4.     Za +rodičov Vilmu, Alojza a ost. príbuzných

Kostol bude otvorený na súkromnú modlitbu od 9,00 hod. Do 17,00 hod.
– Na svätých omšiach sa stretávame cez internet. Každý večer o 18, 00 hod vrátane nedele, budeme všetci traja slúžiť spoločne svätú omšu, ktorú budeme streamovať na stránke bazilikamarianka.sk a na facebookovej stránke Bazilika Marianka. Samozrejme objednané úmysly svätých omší odslúžime!
– Sväté spovede len v prípade nutnosti a individuálne.
– Pohreby bez svätej omše
– Ohľadne pohrebov, sv spovedí a zaopatrovaní chorých alebo zomierajúcich sa obráťte na tel číslo: 0948385586
(P. Dr. Chryzostom Marek Vadrna,CCG)
– Pri vchode do kostola je dezinfekčný prostriedok na ruky, prosím, použite ho.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*