Liturgický kalendár:
V stredu 25. Marca 2020 je slávnosť Zvestovania Pána a medzinárodný deň svätosti života.
Budúca nedeľa je 5. pôstna
Úmysly sv. omší:

4. pôstna nedeľa 22.  03. 2020 8:00 Za +syna Jozefa Radačovského
9:30

11:00

Sv. omša pre deti a mládež
Za +sestru Jarku
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
18:30 Za +rodičov
Pondelok 23. 03. 2020 08:00 Za +rodičov Máriu a Jána Murányíových
18:00 Za +Antona a Jarmilu
 
Utorok
 
24. 03. 2020
 
08:00
 
Za zdravie a BP pre Jána, Katku, Andreja a Martina Gallusových a rodičov
18:00 Poďakovanie za dar života a BP a požehnanie pre Michala
Streda 25. 03. 2020 08:00 Za +Pavla Murányiho
18:00 Za BP a všetky milosti pre Viktóriu
Štvrtok 26. 03.  2020 08:00 Za +Milana, Petra a Martina Bôrikových, príbuzných a predkov
18:00 Za zdravie a BP pre Jožka
Piatok 27. 03. 2020 08:00 Za +starých, peastarých a praprastarých rodičov Galllusových, Bôrikových a predkov
18:00 Za +Emila Tarabu
Sobota 28. 03. 2020 08:00
18:00
Za BP pre rodinu Mariana a Evy
Za +Ľudovíta Kovačiča
5. pôstna nedeľa 29.  03. 2020 8:00 Za šťastný pôrod pre Zuzanu
9:30

11:00

Sv. omša pre deti a mládež
Za +Františka a Agnesu
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
18:30 Za BP a zdravie pre deti Jozefa a Magdalénu

Milí bratia a sestry, zákaz bohoslužieb bol našimi biskupmi predĺžený do 31. Marca. Po tomto dátume Vás budeme ďalej informovať hlavne o slávení veľkonočných sviatkov a režim doterajšej služby zostáva zachovaný:
Kostol bude otvorený na súkromnú modlitbu od 9,00 hod. Do 17,00 hod.
– Na svätých omšiach sa budeme stretávať cez internet. Od zajtra každý večer o 18, 00 hod vrátane nedele, budeme všetci traja slúžiť spoločne svätú omšu, ktorú budeme streamovať na stránke bazilikamarianka.sk a na facebookovej stránke Bazilika Marianka. Samozrejme objednané úmysly svätých omší odslúžime!
– Sväté spovede len v prípade nutnosti a individuálne.
– Pohreby bez svätej omše
– Ohľadne pohrebov, sv spovedí a zaopatrovaní chorých alebo zomierajúcich sa obráťte na tel číslo: 0948385586
(P. Dr. Chryzostom Marek Vadrna,CCG)
– V nedeľu o 10,30 hod a 15, 00 hod budeme udeľovať sväté prijímanie, bude to na námestíčku pred hlavnou bránou Baziliky. Prosím dodržujte od seba odstup 2m a použite ochranné prostriedky najmä rúška. Sväté prijímanie podľa inštrukcie biskupov bude udeľované do rúk. Tí ktorí budú chcieť prijímať do úst, zaradia sa k prijímaniu ako posledný.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*