Liturgický kalendár
Budúca nedeľa je 5. pôstna – smrtná
V piatok je slávnosť sv. Jozefa
Úmysly sv. omší:

4.  Pôstna nedeľa 14. 03. 2021 1.
2.
 
3.
4.
Za +Františka
Za +BP pre rod. Rumdelovú, Pobudovú a Valentínovú
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za BP a milosti pre rodinu
 
Pondelok
 
15. 03. 2021
1. 
2.
Za +Katarínu, Ondreja a rodičov
Za milosť viery a obrátenia pre manžela rodinu a známych
Utorok 16. 03. 2021 1.
2.
Za BP pre Jozefa a Annu
Za +mamu Zdenku
Streda 17. 03. 2021 1.
2.
Za BP a potrebné milosti pre brata Patrika
Za BP pre brata Patrika
Štvrtok 18. 03. 2021 1.
2.
Za BP a ochranu pre otca Jozefa
Za +rodičov Jána a Annu Benedikových a syna Jána
Piatok 19. 03. 2021 1.
2.
Za +Jozefa Tabačeka
I.               Za +rod. Železníčkovú a rod. z oboch str.
II.             Za blahorečenie o. Jozefa Litomiského
 
Sobota 20. 03. 2021 1.
2.
Za +manžela, brata a ostatných z rodiny
Za + v očistci
5.  Pôstna nedeľa 21. 03. 2021 1.
2.
3.
4.
Za +Jozefa
Za +sestru Janku
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za dary DS pre Annu, príbuzných, cirkev a svet
  • omše streemujeme o 18,00 hod. cez týždeň a v nedele a sviatky 9,30
  • Kostol je otvorený pre samostatnú modlitbu od 9,00 hod. do 17,00 hod. cez týždeň a o 11,00 do 17, 00 hod. v nedeľu.
  • Pri vchode do baziliky je nové číslo časopisu pre detí „Rebrík“, ďakujeme jednej „dobrej žene“, ktorá predplatila marcové číslo.
  • Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom.Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila na 5. pôstnu nedeľu, 21. marca 2021, zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom, ktorej cieľom je podporiť kresťanské komunity a ľudí v núdzi v oblasti Blízkeho východu. Projekty realizuje Slovenská katolícka charita spolu so svojimi lokálnymi partnermi. Viac informácii o projektoch nájdete priamo na webe Charity – https://www.charita.sk/pomoc-utecencom/. Účet zbierky Slovenskej katolíckej charity je: IBAN SK93 1100 0000 0029 4546 3097.
  • Projekt Podeľme sa!Katolícke hnutie žien Slovenska pozýva zapojiť sa do 15. ročníka Podeľme sa! (https://www.podelmesa.org/) Cieľom je pomôcť blížnym v  krízových životných situáciách. Finančný výťažok sa plánuje použiť na prístrešie pre matky a rodiny v krajnej životnej núdzi s cieľom ochrániť každý počatý ľudský život. Aj tento rok pôjde o projekt Oázy – Nádej pre nový život v Bernátovciach, za ktorým stojí známy kňaz otec Peter Gombita. S ním úzko spolupracuje aj organizácia Úsmev ako dar. Keďže v minulosti sa „Podeľme sa!“ realizovalo formou rozdávania pôstnej polievky v komunitách, čo nie je teraz možné, v súčasnosti akcia prebieha v individuálnej forme, resp. v kreatívnom prevedení spoluorganizátora (Úsmevu ako dar) za dodržania všetkých protipandemických hygienických podmienok a opatrení. Zbierka trvá od 17.2.2021 do 31.5. 2021. Účet, na ktorý je možné finančne prispieť: Bankové spojenie: Tatra banka, a. s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava, č. účtu 0029 4001 6642, IBAN SK50 1100 0000 0029 4001 6642.
·      Dnes (v nedeľu) 14 marca slávime 4. pôstnu nedeľu “Laetare”, blízkosť veľkonočných sviatkov, ružová farba liturgických šiat namiesto fialovej signalizuje blízkosť veľkonočných sviatkov.
·      V piatok je slávnosť sv. Jozefa, snúbenca Panny Márie, Pre nás ov je to dvojaká radosť. Sv. Jozef je hlavným patrónom našej Kongregácie a sú to meniny nášho Zakladateľa. preto na večernej omši budeme prosiť o jeho blahorečenie. V tento deň odpadá povinnosť zdržiavania sa mäsitých pokrmov.
·      Od 19 do 25 marca bude týždeň modlitieb za ochranu života. Pozývame Vás pripojiť sa k duchovnej adopcii.  Duchovná adopcia je modlitba za dieťa, ktorému hrozí nebezpečenstvo zabitia v lone jeho matky (interrupciou – umelým ukončením tehotenstva). Výber konkrétneho dieťaťa nechávame na Boha s dôverou, že On vyberie presne to dieťatko, ktoré modlitby najviac potrebuje. Jeho/jej meno sa dozvieme až po svojej smrti. Takáto modlitba trvá 9 mesiacov. Spočíva v každodennej modlitbe jedného desiatka ruženca (radostného, bolestného, slávnostného alebo ruženca svetla) a takisto v špeciálnej modlitbe za Bohom vybrané dieťa a jeho rodičov. K modlitbe možno pripojiť vlastnými slovami sformulované dobrovoľné predsavzatia obetované za dané dieťa a jeho rodičov. Viac informácií nájdete na stránke:  www. 40 dní za život.
·      V nedeľu 21. marca slávime 5. pôstnu nedeľu ľudovo zvanú smrtná, v ten deň zahalíme všetký kríže v bazilike a v našich kláštoroch. Kríže sú zahalené až do Veľkého piatku.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*