Liturgický kalendár
V utorok je sviatok Obetovania Pána. Timoteja a Tita, biskupov.
V stredu je spomienka na sv. Blažeja, biskupa a mučeníka.
V piatok je spomienka na sv. Agátu, pannu a mučenicu.
V sobotu je spomienka na sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov
Budúca nedeľa je 5. nedeľa cez rok.

Úmysly sv. omší:

4.  nedeľa cez rok 31. 01. 2021 1.
2.
3.
4.
Za +Alojza
Za dar života pre Silviu a Roba
za farníkov pútnikov a dobrodincov
za uzdravenie a BP pre dcéru Evy, jej. Rodinu a brata Rudolfa
 
Pondelok
 
01. 02. 2021
 
1.
2.
Za +Jozefa
Za zdravie a BP pre Tatianu
Utorok 02. 02. 2021 1.
2.
Poďakovanie za 60 r. Života a za potrebné milosti
Poďakovanie Petra za 5 rokov služby mimoriadneho vysluhovateľa
Streda 03. 02. 2021 1.
2.
Za BP a dary Ducha Svätého pre Jána
Za +Ernesta Frantu
Štvrtok 04. 02. 2021 1.
2.
Za +Margitu
Za manželov Kristiána a Júlie
Piatok 05. 02. 2021 1.
2.
Za +Margitu
Za odprosenie urážok z rodiny voči BSJ
Sobota 06. 02. 2021 1.
2.
Za +Margitu
Za BP pre dcéru Zuzanu s rodinou
5.  nedeľa cez rok 07. 02. 2021 1.
2.
3.
 
4.
Za +rodičov jána a Máriu a starých rodičov
Za BP a dary Ducha Svätého pre Máriu
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za BP Jána, Kristínu, Máriu
Za šťastný pôrod pre Katku
  • V týchto ťažkých dňoch sme srdcom s Vami našimi veriacimi.
  • omše streemujeme o 18,00 hod. cez týždeň a v nedele a sviatky 9,30
  • Kostol je otvorený pre samostatnú modlitbu od 9,00 hod. do 17,00 hod. cez týždeň a o 11,00 do 17, 00 hod. v nedeľu.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*