Liturgický kalendár:
V stredu je spomienka na sv. Jána Bosca, kňaza,
V piatok je sviatok na Obetovania Pána.

Nedeľa
4. Cezročná nedeľa
28. 01. 2024  
08,00
09,30
11,00
18,30
Za +z obboch strán
Za +Karola, Agnesu, Ľudovíta, Jána, Johanu a Milana
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za pokoj, zdravie a Lásku pre Anislavu a Andreja
Pondelok 29. 01. 2024 08,00
18,00
Za +Karola Štefana Ščepku
Za +Antona a Rozáliu Podmanických
Utorok 30. 01. 2024 08,00
18,00
Za BP , obrátenie, dary DS a potrebné milosti pre mentora
Za BP , obrátenie, dary DS a potrebné milosti pre Helenku
Streda  31. 01. 2024 08,00
18,00
Za pokoj v rodinách a vo svete
Za pokoj vo svete
Štvrtok 01. 02. 2024 08,00
18,00
Za kňazské a rehoľné povolania
Poďakovanie za 70 rokov života od Gabiky
Piatok 02. 02. 2024  
08,00
18,00
Za BP Jozefa
V duchu vynáhrady BSJ
Sobota 03. 02. 2024 08,00
18,00
Poďakovanie za dožitých 70 rokov života
Poďakovanie Panne Márii za zdravie telesné aj duševné od Veroniky
Nedeľa
5. Cezročná nedeľa
04. 02. 2024  
08,00
09,30
11,00
18,30
Za +rodičov Jána a Máriu a st. rodičov
Za +Ernesta Frantu
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Štefana

Budúca nedeľa je 5. cezročná

  • V stredu Vás pozývame na svätú omšu o 18.oo hod. za pokoj vo svete a v našich rodinách. Po svätej omši sa na tento úmysel pomodlíme Korunku Božieho milosrdenstva pred Najsvätejšou sviatosťou.
  • V piatok je sviatok Obetovania Pána. Pri večernej sv. omši budeme požehnávať sviece. V tento deň vďaka iniciatíve sv. Jána Pavla II., celá Cirkev slávi Medzinárodný deň zasväteného života. Pamätajme v modlitbách na našich rehoľných bratov a rehoľne sestry.
  • V tomto týždni je prvý štvrtok modlíme za duchovné povolania. Prvý piatok, spovedáme pred sv. omšami. Pri večernej sv. omši budeme podávať sväté prijímanie pod oboma spôsobmi a po omši bude prvopiatková pobožnosť. Prvá sobota, fatimskú pobožnosť začíname o 14.00 hod.
  • V sobotu 10. februára pozývame všetky deti od 15 do18, 00 hod. na náš farský karneval do Pútnického domu. Zábavu zabezpečia P. Faustín a naši táboroví animátori. Deti nech si prinesú masky, a karnevalové oblečenie a rodičia môžu doniesť aj nejaké sladké dobroty, ktoré deti majú radi. Prosíme aby ste nahlásili deti v sakristii aby sme mali približný odhad koľko deti ma záujem o zábavu.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*