Liturgický kalendár:
Slávnosť Narodenia Pánasvätiť polnočnou svätou omšou 25. Decembra
V utorok je Slávnosť Narodenia Pána
V stredu je sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka
Vo štvrtok je sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu
V piatok je sviatok sv. Neviniatok, mučeníkov
V nedeľu je slávnosť sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Úmysly sv. omší:

4.adventná nedeľa 23. 12. 2018 8:00 Za  zdravie a BP pre Milana, Tatianu a deti
9:30 Za  zdravie a BP a požehnanie pre Katarínu
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +otca Milana
 
Pondelok
 
24. 12. 2018
 
08:00
 
Za +Jozefa a Máriu a za dar Viery pre Martina a Jakuba
00:00 Za BP a obrátenie pre Denisku
Utorok 25. 12. 2018 08:00

9:30

11.00

Za  BP a milosti pre rodinu Milana a Tatiany

Za +Štefana

Za zdravie a BP pre Michala, Veroniku, Miška, Tomáša a Dorotku Kurinových

18:30 Za  zdravie a BP pre rodinu Mirky a Borisa a + z oboch stráng
Streda 26. 12. 2018 8:00
11:00
Za +otca Štefana
Za +otca Štefana
18:30 Za  +otca Štefana a mamu Vladislavu
Štvrtok 27. 12.  2018 08:00 Za  zdravie a BP a dary DSV pre babku Gabiku
18:00 Za +Jána
Piatok 28. 12. 2018 08:00 Za +Zuzanu a Ľudovíta Drahošových
18:00 Za zdravie a BP pre Milana a poďakovanie
Sobota 29. 12. 2018 08:00 Za BP a milosti pre Jozefa a Jeho rodinu
18:00 Za +Rudolfa Mikloša a rodičov z oboch strán
Slávnosť sv. rodiny 30.  12. 2018 8:00 Za  +Jána Čajana
9:30 Za BP a milosti pre rodiny Jozefa, Michala, Milana a Miroslava
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za BP a požehnanie pre rodinu Petra a Lenky

– Popoludní o 14,30 budú litánie a korunka k Božiemu milosrdenstvu.
– Vo štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Ak máš v srdci túžbu obetovať sa a modliť za kňazov, príď, Pán Ježiš Ťa čaká.Vo štvrtok je tiež od 21, 00 – 22,00 hod. v kostole adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka
– Bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský bude v deň slávnosti Narodenia Pána sláviť polnočnú svätú omšu a svätú omšu o 10.30 hod. v Katedrále sv. Martina. Srdečne pozývame všetkých veriacich.
– Komunita CENACOLO pozýva na predstavenie s názvom Živé jasličky, ktoré sa bude konať 26.12., 30.12. a 5.1. v areáli komunity na Včelárskej Paseke v blízkosti obce Kráľová pri Senci vždy so začiatkom o 17.00 hod.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*