Liturgický kalendár:

V nedeľu je slávnosť Narodenia Pána – Vianoce
Úmysly sv. omší:      

4. Adventná nedeľa 18. 12. 2022 08,00
09,30
11,00
18,30
Za BP a ochranu Panny Márie pre celú rodinu
Za +Emila Tarabu
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za +rodičov Požgayových
Pondelok 19. 12. 2022 08,00
18,00
Za +Žofiu, Juraja a súrodencov
1.     Za zdravie a BP pre Gabriela
2.     Za +deti
Utorok 20. 12. 2022 08,00   
18,00
Za zdravie a potrebné milosti pre Nikoletu, Natáliu a Miriam a za + Jozefa
Za +Jarmilu
Streda 21. 12. 2022 08,00
18,00
Za zdravie  a dary DS pre Veroniku a Magdu
1.     Za +Jarmilu
2.     Za +Jána Borbélyho (P. Marek)
Štvrtok 22. 12. 2022 08,00
18,00
Za zdravie a BP pre Magdalénku
Za zdravie, BP a dary DS pre Dášku Baďurovú
Piatok 23. 12. 2022 08,00
18,00
Za +Máriu
Za zdravie, BP a dary DS pre Dášku Baďurovú
Sobota 24. 12. 2022 08,00
00,00
Za BP a potrebné milosti pre Peťa s rodinou
1.     Za všetkých kňazov a rehoľníkov z Kongregácie br. Tešiteľov
2.     Za +Pátra Huberta Müllera, OFMcap (P. Marek)
Slávnosť Narodenia
Pána – Vianoce
25. 12. 2022 08,00
09,30
11,00
18,30
Sv. omša nebude
Za zdravie a BP pre Natáliu, Miriam, a Nikoletu a za +Jozefa
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za +z rodiny
  • Od pondelka 19. 12. do soboty 23. 12. budeme pred večernou sv. omšou spovedať vždy dvaja. Každý bbude mať možnosť sa vyspovedať. Cez vianočné sviatky nespovedáme. Neodkladajte si sviatosť zmierenia  na poslednú chvíľu.
  • Ďakujeme všetkým, ktorí sa v adventných dňoch zúčastnili na rorátnych svätých omšiach. Tento týždeň v stredu a sobotu budú sväté omše tak ako obvykle, o 8.oo hod.
  • Brat Patrik pozýva všetkých miništrantov 23. decembra o 10.00 hodine na slávnostné stretnutie do kláštora.
  • Večerná sv. omša 24. decembra nebude. V tento deň otec Faustín pozýva na oo hod. do baziliky všetky deti a ich rodičov,  na sv. omšu Narodenia Pána. Slávnosť narodenia Pána my ostatní začneme sv. omšou 24. decembra o 24.00 hod.
  • omša o 8,00 hod. v nedeľu 25. decembra nebude.
  • Všetkým, ktorí nestihli zaplatiť zálohu na púť do Francúzska, oznamujeme, že cestovná kancelária predĺžila termín do dnešného dňa. Od pondelka bude vymazaný zo zoznamu pútnikov každý, čo nezaplatil zálohu.

P. Michał Krysztofowicz – správca farnosti

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*