Liturgický kalendár

V pondelok je spomienka na sv.  Petra Kanízia, kňaza a učiteľa Cirkvi
V piatok je Slávnosť Narodenia Pána,
V sobotu je sviatok Sv. Štefana, prvého mučeníka,
Budúca nedeľa je Slávnosť Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa.

Úmysly sv. omší:

4. Adventná nedeľa 20 12. 2020 8.00
9.30
11.00
17.00
18.30
Za + rodičov Požgajovyvh
Za + Martu Popperovu
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za + Jozefa
Za + Emiliu a Františka, aby dosiahli nebeske kraľovstvo
 
Pondelok
 
21. 12. 2020
 
8.00
18.00
Za +P. Augustína
Za zdraie a BP pre Ľubku
Utorok 22. 12. 2020 8.00
18.00.
Za +Anatola
Za + Jána Oravca
Streda 23. 12. 2020 8.00
18.00
Za +Milana
Za + Máriu
Štvrtok 24. 12.  2020 8.00
24.00
Za +Rudolfa, Albina, Olivera
Polnočná sv. omša
Piatok 25. 12. 2020 9.30
11.00
17.00
18.30
Za BP a potrebné milosti pre rodinu Kurinovu
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za BP pre p. Jozefa
Za +Rudolfa, Albína a  Olivera
 
Sobota 26. 12. 2020 8.00
11.00
18.30
Za BP a milosti pre rodinu Tatiany a Milana
Za + Štefana Zloch
Za +Rudolfa, Albina, Olivera
 
Nedeľa Svätej rodiny    Ježiša, Márie a Jozefa 27. 12. 2020 8.00
9.30
11.00
17.00
18.30
Ku cti sv. Rodiny a za Božie milosti pre rodiny
Za zdravie a BP pre Gabiku z príležitosti narodenín
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za BP pre p. Jozefa
Za + Jozefa a Annu
  • Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 45 zo 17. decembra 2020, ktorá nadobúda účinnosť v sobotu 19. decembra 2020, vstupujú do platnosti nové pravidlá, ktoré sa budú týkať aj bohoslužieb počas Vianočných sviatkov. Verejné bohoslužby počas plánovaného lockdownu od 19. decembra 2020 do 10. januára 2021 budú pokračovať, avšak s tým rozdielom, že počet účastníkov sa kvôli zhoršenej epidemiologickej situácii zníži na 25 percent kapacity miest na sedenie v chrámoch. V praxi to znamená, že každá druhá lavica v kostole zostane prázdna, a v rámci obsadených lavíc bude medzi sediacimi vždy jedno miesto voľné. Okrem toho, na základe vyhlášky zostávajú v platnosti všetky doteraz platné prísne hygienické opatrenia. V našom kostole je na sedenie pripravených 73 vrátane stoličiek a lavičiek. V laviciach môžu sedieť 3 osoby a stoličky je možné obsadiť všetky. Prosíme Vás neprenášajte stoličky z miest kde sú uložené.
  • Prosíme vás aby ste so spoveďou nečakali na poslednú chvíľu, využite časy pred a počas svätých omší (ráno pred sv. omšou a večer od 17.30), spovedanie skončíme v stredu. Roráty tento týždeň už nebudú. Ďakujeme Vám za účasť na nich a za to, že ste tak využili čas na duchovnú prípravu na Vianoce.
  • Veľká vďaka tým čo upratovali v piatok kostol. V stredu pozývame na upratovanie 2. skupinu.
  • Vo štvrtok nebude večerná omša ani adorácia, rovnako sa tento rok neuskutoční spoločné stretnutie po polnočnej omši na vianočnom punči. V piatok ráno na slávnosť Narodenia Pána nebude ranná sv. omša o 8,00 hod.
  • omše budeme z baziliky streemovat polnočnú, v piatok a v nedeľu o 9.30 a aj v sobotu o 11.00.
  • V sobotu budú tri sv. omše, a to o 8.00, 11.00. 18.30.
  • V pondelok 28. 12. páter Viliam Vaľa oslavuje 70. výročie kňazskej vysviacky, ak mu dovolí zdravie svätú omšu v ten deň bude slúžiť o 18,00 hod. Prosíme o modlitby za neho.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*