Liturgický kalendár
V sobotu je slávnosť Narodenia Pána
V nedeľu je slávnosť Sv. Rodiny, Ježiša, Márie a Jozefa
Úmysly sv. omší:      

4. adventná nedeľa 19. 12. 2021 8,00
9,30
11,00
18,30
Za BP a požehnanie pre celú rodinu
Za BP pre Michal, Silviu, Magdalénku, Alžbetku a Mišku
pútnikov a dobrodincov
Za +Jarinovej a Korpowskej
Pondelok 20. 12. 2021 8,00
18,00
Za zdravie a BP pre Jozefa
Za BP a požehnanie pre celú rodinu
Utorok 21. 12. 2021 8,00
18,00
Za vieru a potrebné milosti pre Matúša – narodeniny
Za +otca Augustína Kardoša
Streda 22. 12. 2021 8,00
18,00
Za zdravie a BP pre Jozefa
Za +Jaroslava
Štvrtok 23. 12. 2021 8,00
18,00
Za starú mamu Máriu
Za +otca Milana – 25. výročie smrti
Piatok 24. 12. 2021 8,00 1.     Za rodiny Petra a Adama
2.     Za dobrodincov Kongregácie a farnosti
Polnočná sv. omša nebude
Sobota
Slávnosť Narodenia Pána
 
25. 12. 2021 09,30
11.00
18,30
Za BP a milosti pre rodinu Milana a Tatiany
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Štefana Zlocha
Nedeľa
Slávnosť Sv. rodiny
26. 12. 2021 8,00
9,30
11,00
18,30
Za +Jozefa
Za +Štefana
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za BP, dary DS, pre Miroslava, Andrejku a ich rodinu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*