Liturgický kalendár:
V stredu je spomienka na Obetovanie Panny Márie
Vo štvrtok je spomienka na Sv. Cecíliu, pannu a mučenicu
V sobotu jespomienka na Ondreja Dunga Laka, kňaza a spoločníkov mučeníkov
Budúcu nedeľu je 34. cez rok. Nedeľa Krista Kráľa
Úmysly sv. omší:

33. nedeľa cez rok 18 .11. 2018 8:00 Za BP a potrebné milosti pre rodinu Valiky a Magdalény
9:30 Za BP, uzdravenie a dar živej viery pre Máriu s rodinou
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Jána, Rozáliu, Jána a Jozefa
 
Pondelok
 
12.11. 2018
 
08:00
 
Za +starích rodičov Ján a Zuzanu Jakuboví, Jozefa a Katarínu Valčekoví, deti, príbuzní a predkovia
18:00 Za odpustenie v rodine
Utorok 13. 11. 2018 08:00 Za  +Anna a Štefan Pláteníkoví, Andrej a Irena Balogoví, Dušan Slivoň, príbuzní a predkovia
18:00 Za +Miroslava a rodičov
Streda 14. 11. 2018 8:00 Za +František Sekucia, Gabriela Brezová, Jozef Kalný, Ladislav Dobian, Karol Duchoň, príbuzní a predkovia
18:00 Za BP a milosti pre rodinu Jozefa a Petry
Štvrtok 15. 11.  2018 08:00 Za +Annu Jarinovú
18:00 Za BP pre Evu
Piatok 16. 11. 2018 08:00 +František  Anna Meliškoví
18:00 Za +rodičov a vnuka
Sobota 17. 11. 2018 08:00 Za +františka a Katarínu Meliškových a synov Michala a Vojtecha
18:00 Za +rodinu Hergotovú a Viološovičovú
34. nedeľa cez rok
Krista Kráľa
18 .11. 2018 8:00 Za +rodičov Gajdových
9:30 Poďakovanie za všetky dobrodenia
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Máriu a Jozefa Lenských

– Popoludní o 14,30 bude ruženec, litánie a korunka k Božiemu milosrdenstvu.
– Vo štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Ak máš v srdci túžbu obetovať sa a modliť za kňazov, príď, Pán Ježiš Ťa čaká.
– Každý štvrtok o 21, 00 – 22,00 hod.  je v kostole adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka
– V sakristii si môžete zakúpiť peknú ikonu Panny Márie z Marianky, kúpou tejto ikony podporíte bazilikua pútnické miesto.
– Prosíme Vás, aby ste nepálili sviečky vo vnútri baziliky, je na to určený priestor pred Lurdskou jaskynkou.
– Pastoračné centrum Anny Kolesárovej a katolícka zoznamka katRande pozývajú slobodných katolíkov na Púť zrelosti – Púť slobodných, ktorá bude 23. – 25. novembra v Pavlovciach nad Uhom. Príďte načerpať milostí k blahoslavenej Anke Kolesárovej a zažiť spoločenstvo tých, ktorí v rodinnej atmosfére veľa komunikujú, ale i počúvajú a spoznávajú nových ľudí. Témou púte bude Správna voľba a hosťami otec arcibiskup Bernard Bober, sr. Hermana Matláková, tanečné divadlo Atak. Registráciu a všetky potrebné informáciu nájdete na stránkach domcek.org alebo katRande.org.
– V rámci Týždňa pomoci prenasledovaným kresťanom pozýva pápežská nadácia ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi (známa ako Kirche in Not) na sv. omšu so sýrskym arcibiskupom Antoinem Chahdom u kapucínov v piatok, 23. 11. o 19.00 hod., po ktorej odznie jeho osobné svedectvo s diskusiou.
– Ďakujeme všetkým čo sa zúčastnili brigády v údolí, srdečne Pán Boh odplať!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*