Liturgický kalendár
V stredu je spomienka na sv. Alžbetu Durínsku (Uhorskú)
Budúca nedeľa  je 34. cez rok – slávnosť Krista Kráľakoniec cirkevného roku.

Úmysly sv. omší:      

33. nedeľa cez rok 14. 11. 2021 8,00
9,30
11,00
18,30
Poďakovanie za 80 rokov Života
Za +z rodiny
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za +rodičov a starých rodičov
Pondelok 15. 11. 2021 8,00
18,00
Za duše v očistci

Za BP pre rodinu Takáčovú

Utorok 16. 11. 2021 8,00
18,00
Za BP pre dobrodincov
Za BP, dary DS pre Lilianu k 12 narodeninám
Streda 17. 11. 2021 8,00
18,00
Za zdravie a BP pre Jozefa
Za duše Tešiteľov, Pavlínov a diecéznych kňazov v očistci
Štvrtok 18. 11. 2021 8,00
18,00
Za BP a zdravie pre Jozefa – narodeniny
Za +Stanislava, Štefana, Júliu, Máriu a predkov
Piatok 19. 11. 2021 8,00
18,00
Za BP pre rodinu
Za BP a zdravie pre krstné deti
Sobota 20. 11. 2021 8,00
18,00
Na úmysel NSPM
Za +Helenu Hoschekovú – Bakošovú
Nedeľa Krista Kráľa 21. 11. 2021 8,00
9,30
11,00
18,30
Za BP a ochranu počas celého rokaúäň‘
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za BP pre krsňatá Samuela, Róberta a Janku
  • Adoračná kaplnka je otvorená vždy od pondelka do soboty medzi 15,00 – 18,00 hod. Všetkých srdečne pozývame adorovať Pána Ježiša. Prosíme vás aby ste sa chodili zapisovať na jednotlivé hodiny na adoráciu, aby náš Pán nezostal sám. Adorácia Gethsemani vždy vo štvrtok o 21,00 hod. v bazilike
  • Ponúkame kalendár na rok 2022 kúpou kalendára podporíte naše pútnické miesto, cena kalendára je 4 eurá. V spolupráci so sestrami Tešiteľkami sme vytvorili Tešiteľskú krížovú cestu, dostupná je v sakristii za 6 EUR.
  • Rozhodnutím z 9. Novembra 2021 otec arcibiskup udelil dišpenz od povinnej účasti veriacich na území bratislavskej arcidiecézy na bohoslužbách v nedele a prikázané sviatky. Toto rozhodnutie platí od sviatku sv. biskupa Martina teda od 11. novembra 2021. Otec arcibiskup sa rozhodol tento dišpenz udeliť na základe toho že predpisy kovid semaforu zreteľne obmedzujú počty veriacich na bohoslužbách. Dišpenz platí do odvolania.
  • Sviatosť zmierenia od pondelka budeme udeľovať individuálne, Kontakty na Pátra Faustína a Chryzostoma nájdete na stránke bazilikamarianka.sk, prosím ozývajte sa nám keď chcete spoveď, alebo individuálne prijať Eucharistiu. Rady pred spovednicami nebudeme vytvárať. Prosím využite túto možnosť najmä v čase adventu a pred vianocami, sme vám k dispozícii.
  • Dnes po všetkých svätých omšiach bude svätomartinská zbierka. Tento rok podporíme projekt brnianskej diecézy na obnovu domov pre seniorov, ktorí nemajú dostatok prostriedkov na obnovu svojich príbytkov po tornáde. Všetkým štedrým darcom vopred Pán odmeň ich dobrotu.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*