Liturgický kalendár
V utorok je spomienka na sv.  Alžbetu Uhorskú, rehoľníčku
V sobotu je spomienka Obetovania Panny Márie
Budúca nedeľa je 34. cez rok – Krista Kráľa, koniec liturgického roka
Úmysly sv. omší:

33. nedeľa cez rok 14. 11. 2020 08:00
 
09:30
11:00
18:30
Poďakovanie za dar života a prosba o BP a vieru pre Miladu, Vladimíra a celú rodinu
Za BP pre rodinu Miroslava a Andrei
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +otca Stanislava Kováča
 
Pondelok
 
15. 11. 2020
 
08:00
18:00
Za +Dušana Nováka
Za BP pre Lili – 12. narodeniny
Utorok 16. 11. 2020 08:00
18:00.
Za vnútorné uzdravenie mamy Margity
Za +Emíliu, Bohumila a Bohumila ml.
Streda 17. 11. 2020 08:00
18:00
Za rodinu Čulenovú a Masarovičovú
Za +mamu Máriu a BP pre babku – 90 rokov
Štvrtok 18. 11.  2020 08:00
 
18:00
Za zdravie rodiny Čulenovej
Za BP pre otca Jána
Piatok 19. 11. 2020 08:00
 
18:00
Za +Vierku Januškovú, maž. Ivana, syna Ivana a rod. z oboch strán
Za uzdravenie, pevnú vieru a BP pre Romana a Martu
Sobota 20. 11. 2020 08:00
18:00
Za BP pre rodinu Kráľovičovú a Krajčovičovú
Poďakovanie za BP pre Zuzanu
Nedeľa Krista kráľa 21. 11. 2020 08:00
09:30
11:00
17:00
18:30
Za +Jozefa a Annu
Za +syna Jozefa Radačovského
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za uzdravenie Matky a syna
Za BP a uzdravenie Žofie a Richarda
  • V nedeľu o 14.30 budú litánie, korunka k BM a požehnanie so sviatosťou oltárnou.
  • Od pondelka budú sv. omše slávené v normálnom režime, chrám musí byť naplnený do polovice. Spovedáme pred každou sv. omšou. V nedeľu bude o jednu sv. omšu viac o 17,00 hod.
  • Vo štvrtok pozývame po svätej omši na adoráciu za kňazov a o 21.00 hod pozývame na tešiteľskú Getsemanskú hodinku.
  • Naďalej treba dodržiavať hygienické predpisy, ako nosenie rúšok, dezinfekcia rúk, odstupy a znak pokoja len náznakom.
  • Streamovať sv. omše budeme každý večer aj v nedeľu o 09,30 hod.
  • Pripomíname , že úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, hoci len v duchu, ktoré norma stanovuje len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca tohto mesiaca.
  • Naši otcovia biskupi od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlásili pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok. To znamená, nech sa zdržia mäsitých pokrmov a nech sa najedia dosýta len raz za deň – s tým, že môžu ešte dvakrát požiť menší pokrm.
  • Ďakujeme vám za vašu podporu vo forme modlitby, darov a inej podpory.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*