Liturgický kalendár:
V utorok je spomienka na Obetovanie Panny Márie.
V stredu je spomienka na sv. Cecíliu, pannu a mučeníčku.
V piatok je spomienka na sv. Ondreja Dung – Laka a spoločníkov, mučeníkov.
V sobotu je spomienka na sv. Katarínu Alexandrijskú, pannu a mučeníčku.
Budúca nedeľa je 34. cezročná – KRISTA KRÁĽA

33. cezročná nedeľa 19. 11. 2023  
08,00
09,30
11,00
18,30
Za +manžela a syna Radačovských
Za +Richarda a Bernardínu Marošových
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov, +Alojz Gažo
Za BP a ochranu PM pre Zlatku
Pondelok 20. 11. 2023 08,00
18,00
Za zdravie  Pavla Valka
Za dar dieťaťa pre Dominiku
Utorok 21. 11. 2023 08,00
18,00
Poďakovanie za milosti od Kataríny a Jána
Za zdravie a BP a dar Lásky pre Anislavu a Andreja
Streda  22. 11. 2023 08,00
18,00
Za +Annu Jarinovú
Za +starých rodičov Slováčkových
Štvrtok 23. 11. 2023 08,00
18,00
Za +Juraja a ostatných z rodiny
Za +Annu Očenášovú – 10. výročie
Piatok 24. 11. 2023  
08,00
18,00
Za duše v očistci
Za +Karola a Štefániu Ebnerových
Sobota 25. 11. 2023 08,00
18,00
Za +Silvestra Matúša
Za BP, ocharnu PM pre Mariána k narodeninám
Krista Kráľa 26. 11. 2023  
08,00
09,30
11,00
18,30
Poďakovanie za Božiu ochranu počas celého roka
Za +Jána a Angelu
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +rodičov Gajdových
  • Stretnutia birmovancov sa konajú každú stredu o 19.oo hod. v kostole.
  • Svätomartinská zbierka vyniesla v našej bazilike 2012,11 eur. Všetkým štedrým darom zo srdca ďakujeme.
  • Budúca nedeľa je poslednou nedeľou v liturgickom roku. Spolu s celou Cirkvou sa budeme pripravovať na obdobie adventu.
  • Chceme ďalej pokračovať s rekonštrukciou sv. studne, momentálne sa pracuje na prednej časti fasády, na ktorú je rozpočet 14 tisíc eur, celkové náklady na fasádu sú 60 tisíc eur, tento rok by sme chceli začať pracovať aj na novej podlahe, ktorá bude stáť 25 tisíc eur. Za každú vašu podporu na transparentný účet z názvom Svätá studňa Marianka, srdečne ďakujeme.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*