iturgický kalendár:
V pondelok je spomienka na sv. Martina z Tours, biskupa
V utorok je spomienka na sv. Jozafáta Kuncieviča, Polockého arcibiskupa a mučeníka
V piatok je spomienka na sv. Albetra Veľkého, biskupa
Budúca nedeľa je 32. Nedeľa v období cez rok  
Úmysly sv. omší:

33. cezročná nedeľa 10. 11. 2019 8:00 Za BP pre celú rodinu
9:30

11:00

Poďakovanie za dar spoločného života a za Bp pre Gabrielu a Andreja
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
18:30 Za BP pre Jána Oravca
 
Pondelok
 
11. 11. 2018
 
08:00
+rodičov a vnuka
18:00 Za BP a potrebné milosti pre Martinka
Utorok 12. 11. 2018 08:00 Za +Svätopluka, Gizelu, Mijmíra, Arnulfa, Karola Tučného, Pribinu, príbuzných a predkov
18:00 +Rudolfa
Streda 13. 11. 2019 8:00 +Vieru Krejčiovú a za +z rodiny
18:00 Za +obete ideológií
Štvrtok 14. 11.  2019 08:00 +Jozef Zelenák
18:00 Za zdravie a BP pre Martina (2) poďakovanie za 60 rokov manželstva
Piatok 15. 11. 2019 08:00 Za +Dušana Nováka
18:00 Za Božie milosti pre Marianu, Jána a Félixa
Sobota 16. 11. 2019 08:00
 
18:00
Poďakovanie za dar života a BP a milosti pre Helenku a jej rodinu
Za za zdravie duše a tela manželov Martina a Anny
33. cezročná nedeľa 17. 11. 2019 8:00 Za +Františka a Angelu Liďákových
9:30
11:00
+mamu Annu a otca Štefana
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
18:30 Poďakovanie za dar života a milosti pre Danku

–  Popoludní o 14,30 budú litánie, korunka k BM a požehnanie so sviatosťou oltárnou

–  Vo štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Vo štvrtok býva tiež od 21,00 – 22,00 hod. adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka. Adorácie bývajú každý deň okrem štvrtka polhodinu pred svätou omšou.  V sakristii je dostupná knižka V zemi zvanej Tál, reprezentatívna publikácia o našom pútnickom mieste, kto chce môže si ju zakúpiť cena je 15 eur.

– Dnes sa bude pri všetkých sv. omšiach konať tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka. Na príhovor patróna arcidiecézy svätého Martina z Tours ako prosbu o nové duchovné povolania pre Bratislavskú arcidiecézu chceme uskutočniť Svätomartinskú zbierku, ktorou v tomto roku podporíme duchovné povolania, konkrétne štúdium a pobyt v seminári pre bohoslovcov diecézy Gikongoro v Rwande a štúdium a pobyt v seminári pre bohoslovcov arcidiecézy Erbil v Iraku.

-Srdečne pozývame všetkých veriacich do Katedrály svätého Martina v Bratislave na slávenie Svätomartinského trojdnia v dňoch 9.-11. novembra 2019. Slávnostné sväté omše budú v sobotu 9. novembra o 17.00 hod., v nedeľu 10. novembra o 10.30 hod. a v pondelok 11. novembra o 17.00 hod. V našej Bratislavskej arcidiecéze prežívame Rok modlitieb za nové kňazské povolania, a tak aj témou tohtoročného slávenia Svätomartinského trojdnia je Povolanie svätého Martina a čnosť nábožnosti, nádeje a mravnej sily.

– Pozývame Vás na slávnostný svätomartinský koncert zboru a orchestra sv. Martina v Bratislave, ktorý sa uskutoční v Katedrále sv. Martina dnes, v nedeľu 10. novembra, popoludní o 15.30 hod. Na koncerte zaznejú diela Luis Vierna, J.S. Bacha a Josepha Haydna. Vstupné je dobrovoľné.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*