Liturgický kalendár
V utorok je spomienka na Výročie posvätenia Lateránskej baziliky v Ríme.
V stredu je spomienka na sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
Vo štvrtok je sviatok  sv.  Martina z Tours, biskupa, patróna našej arcidiecézy.
V piatok je spomienka na sv. Jozafáta Kuncieviča, polockého arcibiskupa, mučeníka jednoty
Budúca nedeľa  je 33. nedeľa cez rok
Úmysly sv. omší:      

32. nedeľa cez rok 07. 11. 2021 8,00
9,30
11,00
18,30
 
Za + Helenu a Andreja
Za našich nepriateľov
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za +Ján Čajan
Pondelok 08. 11. 2021 8,00
18,00
Za +st. rodičov Ľudovíta a Zuzanu Drahošových
Za +rodičov a ich vnuka
Utorok 09. 11. 2021 8,00
18,00
Za +rodičov a st. rodičov Annu, Františka, Jozefa a Katarínu Valčekových, deti a predkov
Za duše v očistci
Streda 10. 11. 2021 8,00
18,00
Za zdravie a BP pre Jozefa
Za dary Ducha Svätého pre Martina
Štvrtok 11. 11. 2021 8,00
18,00
Za +Jozefínu
Za +rodičov Rudolfa a Alžbetu
Piatok 12. 11. 2021 8,00
18,00
Za +Pribinu,. Svätopluka I. manželky, deti, príbuzných, predkov Mojmírovcov a Karolovcov
+Annu Švirkovú
Sobota 13. 11. 2021 8,00
18,00
Za +z rodiny
Za +rodičov Zálesňákových a brata Mariana
33. nedeľa cez rok 14. 11. 2021 8,00
9,30
11,00
18,30
Poďakovanie za 60 rokov Života
Za +z rodiny
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za +rodičov a starých rodičov
  • Adoračná kaplnka je otvorená vždy od pondelka do soboty medzi 15,00 – 18,00 hod. Všetkých srdečne pozývame adorovať Pána Ježiša. Adorácia Gethsemani vždy vo štvrtok o 21,00 hod. v bazilike
  • Ponúkame kalendár na rok 2022 kúpou kalendára podporíte naše pútnické miesto, cena kalendára je 4 eurá. V spolupráci so sestrami Tešiteľkami sme vytvorili Tešiteľskú krížovú cestu, dostupná je v sakristii za 6 EUR.
  • Plnomocné odpustky pre duše zosnulých bude, tak ako minulý rok, možné získať po celý mesiac november 2021. Môžu ich získať tí, ktorí splnili klasické podmienky t. j. sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca, a ktorí:
  • nábožne navštívia cintorín alebo chrám či kaplnku a pomodlia sa za zosnulých
  • Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu (aj z dôvodu nariadení v čase pandémie) môžu získať odpustky na diaľku: duchovným spojením sa so spoločenstvom Cirkvi zrieknutím sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť základné podmienky (hneď ako to bude možné) a zbožnou modlitbou za duše zosnulých.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*