Liturgický kalendár
V pondelok je sviatok výročia posvätenia Lateránskej baziliky
V utorok je spomienka na sv.  Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
V stredu je sviatok na sv. Martina z Tours, biskupa, patróna našej arcidiecézy
Vo štvrtok je spomienka na sv. Jozafáta, polockého arcibiskupa, mučeníka
Budúca nedeľa je 33. cez rok
Úmysly sv. omší:

32. Nedeľa cez rok 07. 11. 2020 1.
2.
3.
4.
Za +rod. Dobošových, Zacharových a Veronku
Za BP a milosti pre Martina (50 rokov)
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Jána Čajana a rodičov
 
Pondelok
 
08. 11. 2020
 
1.
2.
Za +Petra
Za dary DS pre Katarínu
Utorok 09. 11. 2020 1.
2.
Za BP a zdravie pre rodinu Kristíny
Za +mamu
Streda 10. 11. 2020 1.
2.
Za +rodičov a synov
Za dravie aBP pre Martina
Štvrtok 11. 11.  2020 1.
2.
Za +Svätopluka,Mojmíra, Gizelu, Karola Tučného, Berchtrama, príbuzných a predkov
Za zdravie a BP pre Kristínu
Piatok 12. 11. 2020 1.
2.
Za BP pre Tomáša Kyselicu a jeho rodinu
Za +rodičov Javorských a brata
Sobota 13. 11. 2020 1.
2.
Za +brata a rodičov Šikymových
Za poďakovanie za 50 rokov života a prosba o BP
33. nedeľa cez rok 14. 11. 2020 1.
 
2.
3.
4.
Poďakovanie za dar života a prosba o BP a vieru pre Miladu, Vladimíra a celú rodinu
Za BP pre rodinu Miroslava a Andrei
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +otca Stanislava Kováča

V nšašej bazilike budú bohoslužby od 9. novembra 2020 konať nasledovne:

  • Každý deň o 8.00 v bazilike podávame sväté prijímanie; v nedele (od zajtra) sv. prijímanie budeme rozdávať o 10.00 aj 10.30, pamätajme, aby sa zachoval počet obmedzený na 6 osôb spolu s kňazom,
  • každý večer o 18.00 streemujeme sv. omšu na ktorej odslúžime vaše úmysly ranné i večerné. V nedeľu sv. Omšu budeme streemovat o 11.00 hodine,
  • sviatosti sa môžu okrem krstu, sobáša a pohrebu vysluhovať len na individuálnej báze bez spoločného zvolávania veriacich tak, ako bolo na začiatku prvej vlny koronavírusu,
  • Najsvätejšia Sviatosť Oltárna bude v našej bazilike vystavená každý štvrtok, od 20.00 do 22.00 hod. A každú sobotu od 15.00 do 17.00 k individuálnej poklone a modlitbe, aby eucharistický Ježiš Kristus bol dostupný k adorácii pre všetkých veriacich; pamätajme – limitom jedna osoba na 15m2 chrámu v interiéri, v našom prípade je to 20 ludi.
  • spovedáme len na osobitnú požiadavku v utorok a štvrtok vo večerných hodinách od 19.00 – 21,00 hod. Dohodnúť sa môžete na telefónom čísle 0948 385 586
  • bazilika bude otvorená denne tak ako doteraz, od 8.00 do 17.00 hod.
  • pripomíname , že úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, hoci len v duchu, ktoré norma stanovuje len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca tohto mesiaca.
  • naši otcovia biskupi od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlásili pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok. To znamená, nech sa zdržia mäsitých pokrmov a nech sa najedia dosýta len raz za deň – s tým, že môžu ešte dvakrát požiť menší pokrm,
  • Vzadu pri vchode do kostola je vyložený časopis pre deti – Rebrík, môžete si ho vziať so sebou.
  • ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastňujú na  akcii – Staň sa “anjelom útechy” – je nás skoro 102, keby sa ešte niekto chcel zapojiť, ste srdečne pozvaní, viac o akcii sa dozviete na stránke  www.tesitelia.sk

Staň sa anjelom.
Dnes svet obklopuje vírus, ktorého najväčším ovocím sa stal strach. Preto by sme Vás chceli pozvať k
špeciálnej modlitbe, bdieť s ľuďmi infikovanými koronavírusom. Naša modlitba môže mať dobrovoľnú formu (ruženec, korunka k Božiemu milosrdenstvu, pôst, obetovanie svojho utrpenia), aby v čase ich zápasu s utrpením – fyzickým, duchovným, psychickým a morálnym – sme sa stali pre nich „anjelom útechy“.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*