Liturgický kalendár:
V stredu je sviatok výročia posviacky Lateránskej baziliky,
Vo štvrtok je spomienka na sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
V piatok je sviatok sv. Martina z Tours, biskupa, hlavného patróna diecézy a katedrály.
Budúca nedeľa je 33. cezročná nedeľa

Úmysly sv. omší:      

32. cezročná nedeľa  06. 11. 2022 08,00
09,30
11,00
18,30
Za všetkých + v rodine
Za +rodinu Mondekovú
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Jána Čajana
Pondelok 07. 11. 2022 08,00
18,00
Za nové povolania do Kongregácie  bratov tešiteľov
Za + Pátra Vilama Vaľu
Utorok 08. 11. 2022 08,00   
18,30
Za + členov rodiny v očistci
Za zdravie a BP pre rodinu Veroniky
Streda 09. 11. 2022 08,00
18,00
Za zdravie a potrebné milosti pre Natáliu, Miriam, Nikolletu a +Jozefa
Za ozdravenie Helenkinej rodiny
Štvrtok 10. 11. 2022 08,00
18,00
Za +rodičov Stupkových
Za + členov rodiny v očistci
Piatok 11. 11. 2022 08,00
18,00
Za +rodičov Emila a Jozefínu Pšenkových
Za zdravie a BP pre Martina
Sobota 12. 11. 2022 08,00
18,00
Za +Svätopluka, Gizelu a oba rody
Za +Juraja Lukáča
33. cezročná nedeľa  13. 11. 2022 08,00
09,30
11,00
18,30
Za BP a ochranu pre rodinu
Za +Dagmar a Annu Máriu
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za obrátenie rodičov Gajdošových a Krejčiových
  • V pondelok 7. novembra Vás pozývame na večernú za pátra Viliama Vaľu. Bude to prvé výročie jeho odchodu do domu Otca.
  • V sobotu 12. novembra  Vás pozývame do Stupave (farský kostol) na duchovnú obnovu združenia Zázračnej medaily, ktorú bude viesť vdp. Ľudovít Gábriš. Viac informácií na plagáte na výveske.
  • V sobotu 19. novembra  srdečne pozývame mužov na duchovnú obnovu s otcom Tomášom Prajzendanceom v Marianke. Stretnutie sa bude konať od 10.00 do 15.00 hod. Prihlásiť sa môžete v sakristii po sv. omšiach. V závislosti od počtu záujemcov sa obnova bude konať v našom kláštore, alebo v sále exercičného domu, čo ešte upresníme. Zároveň oznamujeme, že počas obnovy bude možné si objednať obed. Cena je 7 eur.
  • Dňa 10. júla -15.07.2023 Vás pozývame na farskú púť do Francúzska. V pláne je návšteva La Salette, Paray Le Monial, Lisieux, rue du Bac v Paríži. Cena púte je 365e. Treba si nachystať aj vreckové vo výške min. 100 eur. Je možné si objednať aj jednolôžkovú izbu. Autobus má 51 miest pre pútnikov. Za duchovný program sú zodpovední bratia tešitelia a sprievodca púte, ktorý je už zabezpečený. Je potrebné prihlásiť sa so 16. 12. a zaplatiť zálohu 200 euro.
  • Srdečne pozývame všetkých veriacich do Katedrály svätého Martina v Bratislave na slávenie Svätomartinského trídua. Viac informácii o tohtoročnej téme a rozpis jednotlivých slávení od 9. do 13. novembra 2022 nájdete na plagáte.
  • V dňoch od 14. do 20. novembra sa uskutoční Týždeň Cirkvi pre mládež. Pri tejto príležitosti Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy pripravila viaceré aktivity, ako Týždeň úloh mladým – TUMBA a vedomostný kvíz v DOME QUO VADIS. Tiež pozývame všetkých mladých do Arcidiecézneho centra mládeže VINICA v Bratislave prežiť bohatý program. Týždeň zavŕši o. arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský slávením sv. omše pre všetkých mladých na diecézny svetový deň mládeže v nedeľu 20. novembra o 10.30 h. v Katedrále sv. Martina v Bratislave.
  • Bratislavská Arcidiecéza v spolupráci s eRkom pozýva rodiny na Svätomartinský sprievod, ktorý sa bude konať v sobotu 12. novembra. Začne slávnostnou sv. omšou o 16.00 h v Katedrále sv. Martina a po nej o 17.00 h bude nasledovať krátke predstavenie so svätým Martinom na koni. Pokračovať budeme sprievodom ulicami Starého Mesta spolu so svätým Martinom. Na sprievod si nezabudnite priniesť lampión. Ako prejav veľkodušnosti môžete ako obetný dar priniesť hračky pre deti, ktorým chýbajú.
  • Na budúcu nedeľu 13. novembra 2022 sa bude pri všetkých sv. omšiach konať tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka. Výťažok zbierky by sa v tomto roku použil na nákup nového mamografu pre Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave a na nákup polohovacích postelí pre Nemocnicu Milosrdných bratov v Bratislave.

P. Michał Krysztofowicz, správca farnosti

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*