Liturgický kalendár:
V stredu je spomienka na sv. Alberta Veľkého, biskupa, učiteľa Cirkvi.
V piatok je spomienka na sv. Alžbetu Uhorskú, rehoľníčku.
Budúca nedeľa je 33. cezročná

32. cezročná nedeľa 12. 11. 2023  08,00
09,30
11,00
18,30
Za BP a poďakovanie za dar života od Gabriely a Andreja
Za +syna Jaroslava a rodičov z oboch strán
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Jána Čajana
Pondelok 13. 11. 2023 08,00
18,00
Za +Oľgu
Za + krstných rodičov Štefániu a Ferdinanda a za +Máriu
Utorok 14. 11. 2023 08,00
18,00
Za +rodičov, st. rodičov, predkov a za BP pre rodinu a deti
Za BP a ochranu PM pre Máriu
Streda  15. 11. 2023 08,00
18,00
Za BP a ochranu pre Ivana
Za zdravie Majky
Štvrtok 16. 11. 2023 08,00
18,00
Za +Dušana Nováka
Za BP, dary DS a ochranu PM pre Lilianku k narodeninám
Piatok 17. 11. 2023  08,00
18,00
Za +Eduarda a Halinu Vilga
Za +Karola
Sobota 18. 11. 2023 08,00
18,00
Za zdravie, BP a pokoj pre rodinu Ferkovú
Za +rodinu Hoschekovú
33. cezročná nedeľa 19. 11. 2023  08,00
09,30
11,00
18,30
Za +manžela a syna Radačovských
Za +Richarda a Bernardínu Marošových
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za BP a ochranu PM pre Zlatku
  • Pozývame Vás od pondelka do soboty od 15:00 do 17:55 na stretnutie s Eucharistickým Kristom do našej adoračnej kaplnky.
  • Stretnutia birmovancov sa konajú každú stredu o 19.oo hod. v pastoračnom centre.
  • V sakristii prijímame úmysly sv. omši na budúci rok.
  • Po sv. omšiach sa koná sväto martinská zbierka. Je určená na pomoc tým, ktorých postihlo zemetrasenie na východnom Slovensku, predovšetkým na opravu kostolov v obciach Jankovce, Nižná Sitnica, Korunková, Sopkovce a Pakostov.
  • Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy pozýva všetkých mladých na Diecézne stretnutie mládeže Cliptime. V tomto roku je témou Povolané srdce. Prebiehať bude v dňoch 24. až 26. novembra 2023 v Bratislave. Prihlásiť sa je možné ešte do 17. novembra 2023. Viac o programe a formulár na prihlásenie je na stránkecliptime.sk .
  • Cirkevné konzervatórium v Bratislave pozýva všetkých záujemcov o štúdium v odboroch HUDBA, SPEV a HUDOBNO-DRAMATICKÉ UMENIE na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa uskutoční 21. 11. 2022 od 8.00 hod. Na stretnutí s vedením školy a pedagógmi sa záujemci dozvedia všetky informácie o škole, štúdiu v jednotlivých odboroch a o prijímacích skúškach. Bližšie informácie sú dostupné nackba.sk.
  • Rehoľné sestry z rôznych spoločenstiev Vás všetkých srdečne pozývajú na modlitbu vešpier, ktorá sa koná každý tretí štvrtok v mesiaci, tzn. tento mesiac to bude vo štvrtok 16. novembra 2023 v uršulínskom kostole Loretánskej P. Márie. Program: o 17.30 adorácia, o 18.00 večerné chvály (vešpery).

 

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*