Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka na sv. Jozafáta Kuncieviča, polockého arcibiskupa, mučeníka únie.
Vo štvrtok je spomienka na Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa cirkvi
V sobotu je spomienka na sv. Alžbetu Uhorskú, princeznú a rehoľníčku
Budúcu nedeľu je 33. cez rok
Úmysly sv. omší:

31.nedeľa cez rok 11 .11. 2018 8:00 Za +rodičov  ich syna
9:30 Za BP pre manželov a deti
11:00

18:30

Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Rudlfa Foltína
 
Pondelok
 
12.11. 2018
 
08:00
 
Za +rodičov a súrodencov Benkovských
18:00 Za +Antóniu a Jozefa Turanských
Utorok 13. 11. 2018 08:00 Za  dary DS a potrebné milosti pre rodinu
18:00 Za +rodičov a starých rodičov Jaderkových
Streda 14. 11. 2018 8:00 Za +Vladimíra
18:00 Za +kňaza Huberta Müllera, OFMcap
Štvrtok 15. 11.  2018 08:00 Za +Svätopluka, Mojmíra, Gizelu, Arnulfa, Pribinu, Karola Tučného, príbuzných a predkov
18:00 Za +rod. Jána a Annu Valáškových a za BP pre rodinu
Piatok 16. 11. 2018 08:00 +Dušana Nováka 1. Výročie
18:00 Za +BP a milosti pre Lilianu
Sobota 17. 11. 2018 08:00 Za +Karolínu Jakubovú, rodičov Annu a Františka Valčekových, deti, príbuzných a
18:00 Za +Antona Tarabu
33. nedeľa cez rok 18 .11. 2018 8:00 Za BP a potrebné milosti pre rodinu Valiky a Magdalény
9:30 Za BP, uzdravenie a dar živej viery pre Máriu s rodinou
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Jána, Rozáliu, Jána a Jozefa

– Popoludní o 14,30 bude ruženec, litánie a korunka k Božiemu milosrdenstvu.
– Vo štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Ak máš v srdci túžbu obetovať sa a modliť za kňazov, príď, Pán Ježiš Ťa čaká.
– Každý štvrtok o 21, 00 – 22,00 hod.  je v kostole adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka
– V sakristii si môžete zakúpiť peknú ikonu Panny Márie z Marianky, kúpou tejto ikony podporíte bazilikua pútnické miesto.
– V túto nedeľu sa pri všetkých sv. omšiach koná tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka. Jej účelom je v tomto roku poskytnutie podpory na výstavbu spoločenskej miestnosti pre 240 ľudí v pastoračnom centre bl. Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom, ktoré je zamerané na preventívnu, formačnú a uzdravujúcu službu pre mladých ľudí.
– Bratia a sestry, ako je známe aj z médií, kresťania v Pakistane zažívajú nárast prenasledovania za svoju kresťanskú vieru. Najnovším príkladom je kauza manželky a matky dvoch detí Asie Bibi, kresťanky väznenej a prenasledovanej za to, že vyznala vieru v Ježiša Krista. Okrem nej je ohrozený aj jej obhajca, pričom jej rodina bola nútená emigrovať do zahraničia. Rôzne mimovládne organizácie aj niektoré vlády sa snažia dostať Asiu Bibi mimo krajinu, ale nedarí sa to kvôli reakcii extrémistov v posledných dňoch. Kresťania v Pakistane prosia o modlitbu. Vyprosujme im od Boha vytrvalosť vo viere, trpezlivosť v utrpení, posilu v rozhodnutí vyznávať Ježiša Krista a jeho evanjelium.
– Pozývame Vás na brigádu – upratovanie údolia. Stretneme sa 17. 11. 2018 o 9,00 hod vo Svätom údoolí a pustíme sa do hrabania lístia a jesenného upratovania. Prineste si so sebou pracovný nástroj (hrable, lopatu, metlu), a chuť do práce. Podobre vykonanej práci všetkých účastníkov pozývame na guláš
– Prosíme Vás, aby ste nezapaľovali sviečky v kostole na to je určený priestor pred Lurdskou Jaskynkou.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*