Liturgický kalendár:
Vo štvrtok je sviatok Výročia posviacky Lateránskej baziliky, matky a hlavy všetkých kostolov mesta a sveta
V piatok je spomienka na sv. leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
V sobotu je sviatok sv. Martina z Tours, biskupa, hlavného patróna našej arcidiecézy

31. cezročná nedeľa 05. 11. 2023  
08,00
09,30
11,00
18,30
Za +rodičov Alžbetu a Ladislava
Za BP pre Dorotku
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Irenu Baďurovú
Pondelok 06. 11. 2023 08,00
18,00
Za blahorečenie P. Jozefa Litomiského
Za + Miriam
Utorok 07. 11. 2023 08,00
18,00
Za +Helenu Júliusa a ostatných z rodiny
Za +Pátra Viliama F. Vaľu – 2. výročie
Streda  08. 11. 2023 08,00
18,00
Za +Romana Jurkoviča
Za BP pre Marcela a za zdravie a BP pre Janku.
Štvrtok 09. 11. 2023 08,00
18,00
Za +Annu
Za +otca Jána Igondu
Piatok 10. 11. 2023  
08,00
18,00
Za +z rodiny Šimovej a Kráľovičovej
Za +Irenu, Františka, Huberta, Zitu a sestru Zitu
Sobota 11. 11. 2023 08,00
18,00
Za zdravie a BP pre rodinu Turekovú
Za dary DS pre Martina
32. cezročná nedeľa 12. 11. 2023  
08,00
09,30
11,00
18,30
Za BP a poďakovanie za dar života od Gabriely a Andreja
Za +syna Jaroslava a rodičov z oboch strán
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Jána Čajana

Budúca nedeľa je 32. cezročná

  • Pozývame Vás od pondelka do soboty od 15:00 do 17:55 na stretnutie s Eucharistickým Kristom do našej adoračnej kaplnky.
  • Dnes pri svätej omši o 11.00 hod. bude v našej bazilike ustanovený podľa obradu za nového mimoriadneho vysluhovateľa svätého prijímania pán Miloš Remiš. Tešíme sa na jeho službu v našej farnosti, ktorá je tak potrebná.
  • Minulý týždeň sme pred kostolom aj v celom údoli nainštalovali sedem nových odpadkových košov, čo nepochybne zlepšilo vizuál nášho pútnického miesta.
  • Stretnutia birmovancami sa budú konať v každú stredu o  oo hod. v pastoračnom centre.
  • V sakristii prijímame úmysly sv. omši na budúci rok.
  • Minulú nedeľu sme vyzbierali 1597,50 Eur pre potreby misionárov, ďakujeme za vašu štedrosť.
  • Na budúcu nedeľu po všetkých omšiach bude ofera na energie a vykurovanie v našej bazilike. Všetkým darcom sa chceme poďakovať za podporu.
  • Srdečne pozývame všetkých veriacich do Katedrály svätého Martina v Bratislave na Svätomartinské tríduum. Tohtoročná téma znie: Svätý Martin a súčasné potreby pomoci. Slávnostné sväté omše budú v piatok 10. novembra 2023 o 18.00, v sobotu 11. novembra 2023 o 16.00 a v nedeľu 12. novembra o 10.30. Svätomartinská zbierka, ktorá sa koná na budúcu nedeľu 12. novembra je určená na pomoc tým, ktorých postihlo zemetrasenie na východnom Slovensku, predovšetkým na opravu kostolov v obciach Jankovce, Nižná Sitnica, Korunková, Sopkovce a Pakostov.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*