Liturgický kalendár

V stredu je sviatok sv. Šimona a Júdu, apoštolov
Budúca nedeľa je slávnosť Všetkých svätých.
Úmysly sv. omší:

30. nedeľa cez rok 25. 10. 2020 1.

2.

3.

4.

Za BP pre dcéru Luciu s rodinou
Poďakovanie za dar života a za BP a živú vieru preMiladu, Vladimíra a ich rodinu
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +rodičov Veselských, Máriu a Valeriána a +Martina Lenoráka
 
Pondelok
 
26. 10. 2020
  Poďakovannie za deti a prosba o BP
+Jozefa Lančariča a rodinu Drobnicovú
Utorok 27. 10. 2020 1.

2.

Za +Magdalénu
Za +manžela, rodičov z oboch strán a známych
Streda 28. 10. 2020 1.

2.

Za Bp a ochranu PM pre spoločenstvo
Za +Antóniu
Štvrtok 29. 10.  2020 1.

2.

Za +Milana
Za dar viery pre Antóniu a Mareka
Piatok 30. 10. 2020 1.

2.

Za Kristiána Danera
Za odprosenie urážok z rodiny BSJ
Sobota 31. 10. 2020 1.

2.

Za +z rodiny
Za vnútorné oslobodenie
 Slávnosť všetkých svätých 01 11. 2020 1.

2.

3.

4.

Za BP pre celú rodinu
Za milosť krstu pre vnuka Vincenta, uzdravenie dcéry Jarmily a za+ rodičov z oboch stránZa farníkov, pútnikov a dobrodincov

Za +z rodina

  • Vyjadrenia predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenského: „Vzhľadom na Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 22. októbra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, bude na dané obdobie potrebné pozastaviť verejné slávenie bohoslužieb, v súčasnosti obmedzené na 6 osôb. Výnimku z obmedzenia má však aj naďalej pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst. Tieto obrady sa môžu verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel.
  • Toho roku, za aktuálnych okolností spôsobených pandémiou Covidu-19, bude možnosť získať úplné odpustky pre zomrelých veriacich predĺžená na celý mesiac november, a budú prispôsobené úkony a podmienky na ich získanie, aby sa zaistila bezpečnosť veriacich.

Z tohto dôvodu Apoštolská penitenciária s osobitným poverením od Jeho Svätosti pápeža Františka, ochotne stanovuje a rozhoduje, že toho roku, aby sa vyhlo zhromažďovaniu tam, kde je to zakázané:
a) úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, hoci len v duchu, ktoré norma stanovuje len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca tohto mesiaca. Tieto dni, ľubovoľne zvolené jednotlivými veriacimi, nemusia nasledovať za sebou;

  1. b) úplne odpustky z 2. novembra, stanovené pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha, môžu byť presunuté nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich.
  • Naša bazilika je otvorená každý deň medzi 9.00 až 18.00 hod.
  • Pripravujeme akciu „Staň sa anjelom” o o ktorej vás budeme informovať na budúci týždeň.
  • Sviatosť zmierenia:

Sme Vám k dispozícii vždy v utorok a štvrtok vo večerných hodinách od 18,30 – 21,00 hod. Individuálne. Na spoveď sa ohláste na telefónne číslo: 0948 385 586 – Páter Dr. Marek Vadrna, CCG

Prosíme vás tento týždeň zostante doma, po odvolaní sprísnených opatrení sme vám k dispozícii. Tento týždeň výnimočne nebudeme udeľovať sväté prijímanie.

  • Chceme Vás ubezpečiť o našej modlitbe a duchovnej blízkosti. Prosíme aj my vás o modlitbu. Spolu to zvládneme.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*