Liturgický kalendár:

V piatok je spomienka na sv. Anzelma z Cantenbury,biskupa a učiteľa Cirkvi

Úmysly sv. omší:       

3. Veľkonočná nedeľa 23. 04. 2023 08,00
09,30
11,00
18,30
Za +Magdu a Viktora
Za BP pre Mišku
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za BP a zdravie pre Zuzanu a Tomáša
Pondelok 24. 04. 2023 08,00
18,00
Za +Vladimíra Poláčeka
Za +rodičov Rudolfa a Alžbetu
Utorok 25. 04. 2023 08,00
18,00
Za uzdravenie Márie
Za BP, zdravie a za dar Lásky pre Anislavu a Andreja
Streda  26. 04. 2023 08,00
18,00
Za BP a zdravie pre Andreja
za BP a milosť obrátenia pre Juraja
Štvrtok 27. 04. 2023 08,00
18,00
Za BP pre Adélku
Za BP pre Janu
Piatok 28. 04. 2023 08,00
18,30
Za BP a požehnanie pre Ľubomíra
za +Františka Košičára a Štefana Zlochu
Sobota 29. 04. 2023 08,00 
18,00
Za BP a dar zdravie pre mamičku a bábätko
Za +Igora a Jaroslavu
3. Veľkonočná nedeľa 30. 04. 2023 08,00
09,30
11,00
18,30
Za BP pre Danielu – životné Jubileum
Za +syna Jaroslava a rodičov z oboch strán
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za pokoj. Vo svete a v rodinách
  • Nastávajúci týždeň je týždňom modlitieb za duchovné povolania. Povzbudzujeme Vás k osobnej aj spoločnej modlitbe na tento úmysel. Zvlášť prosíme o modlitbu za nové tešiteľské povolania
  • Budúcu nedeľu Spoločenstvo Dobrého Pastiera oslávi svoj patronátny sviatok. Preto pozývame deti, aby v nedeľu o 9.30 prišli na sv. omšu oblečené za pastierov alebo ovečky. Prosíme deti aby pripravili Dobrému Pastierovi ovečky ako obetný dar. Všetkým, komu sa páči ako detičky spievajú Pánovi v našej bazilike môže im doniesť do pastoračného centra nejaké napečene dobroty, aby ,,ovečky“ oslávili Dobrého Pastiera. Všetky deti bude čakať milé prekvapené.
  • Pozývame deti aj s animátormi a katechétmi, príp. rodičmi na Púť detí do Marianky, ktorá sa uskutoční v sobotu 20.5.2022. Témou púte bude: Krajší svet s Máriou.
  • Prosíme všetkých prihlásených pútnikov na farskú púť do Francúzska o doplnenie chýbajúcich osobných údajov do budúcej nedele 30.4. a taktiež o doplatenie zostatku ceny púte najneskôr do 31.5.2023 – je to 165 euro. Prosíme o dodržanie termínu. Tiež Vás chceme informovať, že sa nám uvoľnilo 1 miesto preto, kto má záujem, prosím prihláste sa v sakristii.
  • V posledný deň týždňa, t. j. v nedeľu, vás pozývame na svätú omšu za pokoj vo svete a v našich rodinách ktorá sa bude konať o 18.30 hod.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár. Pán Boh zaplať všetkým darcom.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*