Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka na sv. Atanáza, biskupa a učiteľa cirkvi.
V utorok je sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov.
V stredu je spomienka na sv. Floriána, mučeníka
Budúca nedeľa je 4. veľkonočná – Dobrého pastiera
Úmysly sv. omší:      

3 veľkonočná nedeľa 01. 05. 2021 08,00
09,30
11,00
18,30
Za BP pre Gabrielu a Andreja – životné jubileum
Za +Jozefa a Júliu Čajanových a syna Jána
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za +Štefana Zlocha a Františka Košičára
Pondelok 02. 05. 2021 08,00
18,00
Za zdravie a BP
Za BP a potrebné milosti pre Pavla
Utorok 03. 05. 2021 08,00
18,00
Za +rodičov Annu, Františka a deti Martu a Rozáliu
Za BP s potrebné milosti pre Petra
Streda 04. 05. 2021 08,00
18,00
Za +Svätopluka Veľkého, rodinu, predkov a potomkov
Za zdravie a BP
Štvrtok 05. 05. 2021 08,00
18,00
Za +st. rodičov Jozefa, Katarínu, Jána, Zuzanu a rodinu Pláteníkovcov
Za +Emíliu Andelovú
Piatok 06. 05. 2021 08,00
18,00
Za zdravie a BP pre Paľka
Za BP a potrebné milosti pre Miroslava a Andreu – 16. výr. svadby
Sobota 07. 05. 2021 08,00
18,00
Za BP pre rodinu Gallusovú, Bôrikovú, Milana, Petra a Martu
Za BP a potrebné milosti pre Michala a Zuzanu – 11. výročie svadby
4.  veľkonočná nedeľa 08. 05. 2021 08,00
09,30
11,00
18,30
Za +mamičku
Za +Jozefa Funtála a Jozefa Alexyho
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za +Máriu Čičilovú
  • Dnes popoludní o 14, 30 budú loretánske litániekorunka k BM a požehnanie so Sviatosťou oltárnou.
  • Svätý pápež Pavol VI. počas Druhého vatikánskeho koncilu v roku 1964 zaviedol Svetový deň modlitieb za duchovné povolania, ktorý sa každoročne slávi na 4. veľkonočnú nedeľu. V tomto roku je to týždeň od 2. do 8. mája 2022. Prosme Dobrého Pastiera aby si aj z našej farnosti, vybral mladých ľudí, ktorí by sa mu zasvätili v kňazskom alebo rehoľnom povolaní.
  • V nedeľu Dobrého pastiera otvorí náš generálny predstavený Rok modlitieb za nove povolania v našej Kongregácii. Táto slávnosť je súčasťou 100. výročia našej Kongregácie. Preto sa na začiatku Getsemanskej adorácie budeme v každý štvrtok modliť za povolania.
  • Nedeľa Dobrého pastiera je hlavným sviatkom Spoločenstva Dobrého pastiera, ktoré pôsobí pri našej farnosti. V ich mene Vás pozývame na budúcu nedeľu o 9.30 na slávnostnú sv. omšu. Pozývame deti, aby priniesli so sebou ovečku – plyšovú hračku
  • Od pondelka o 18.oo bude bývať májová pobožnosť a po nej sv. omša.
  • Teatro Colorato Vás srdečne pozýva na divadelné predstavenie pre deti i celú rodinu s názvom BEJBY BAJBL BAND (Baby Bible Band). Príbehy starozákonných hrdinov a zvieratiek vyrozprávané pútavou divadelnou formou so skvelými pesničkami si môžete pozrieť v piatok 13. mája 2022 o 18.00 v sále Exercičného domu. Vstupenky v cez Ticketportal. colorato.sk
  • Dnes po každej sv. omši bude farská ofera. Výnos z nej sme chceli použiť na rekonštrukciu vrchného poschodia kláštornej klauzúry. Žiaľ, priority sú iné.V piatok sa nám pokazil kotol zodpovedný za vykurovanie celého nášho zariadenia – kláštora aj kostola.Slúžil nám vyše pätnásť rokov.Bohužiaľ nedá sa ho už opraviť a kúpa nového kotla s montážou nás bude stáť takmer 25 000 EUR.Pre našu farnosť sú to obrovské náklady.Preto by sme Vás chceli poprosiť o podporu v tejto práci, hoci si uvedomujeme finančné ťažkosti, v ktorých všetci žijeme.Milodary je možné doniesť do sakristie alebo zaslať na číslo účtu: SK29 0900 0000 0000 1919 7915
  • V stredu 4. mája 2022 o 20.00 h sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Striehnime na spravodlivého, lebo je nám na ťarchu (Múd 2,12) – Utrpenie spravodlivého (Múd 2,10-24) .
  • V piatok je prvý piatok, spovedáme pred sv. omšami. V sobotu pozývame na pravidelnú Fatimskú sobotu, začiatok programu o 15.00 hod.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*