Liturgický kalendár:
Budúca nedeľa je 4. pôstna nedeľa – Laetare
Úmysly sv. omší:      

3. Pôstna nedeľa 12. 03. 2023 08,00
09,30
11,00
18,30
Za +Františka
Za BP pre Juraja
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Máriu a Honóra
Pondelok 13. 03. 2023 08,00
18,00
Za zdravie a BP pre syna Branislava a jeho rodinu
Za +Tomáša a Veroniku
Utorok 14. 03. 2023 08,00   
18,00
Za +rodičov Antona a Rozáliu Slezákových
Za +Anastáziu a Augustína Zlochových
Streda 15. 03. 2023 08,00
18,00
Za milosť uzdravenia pre veľmi chorú sestru Martu a brata Milana
Za BP pre starých rodičov Annu a Jozefa
Štvrtok 16. 03. 2023 08,00
18,00
Za +Máriu a ostatných z rodiny
Za +Zdenku
Piatok 17. 03. 2023 08,00
18,00
Za tých, ktorí najviac potrebujú našu modlitbu
Za +Mamu
Sobota 18. 03. 2023 08,00
18,00
Za +Jozefa a Annu
Za brata Patrika M.
4. Pôstna nedeľa 19. 03. 2023 08,00
09,30
11,00
18,30
Za +manžela Jozefa
Za +Jozefa Bubniča
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Emila a Máriu Čambálových
  • V pondelok – 13. marca – uplynie 10 rokov od zvolenia pápeža Františka do Petrovho úradu. Ďakujeme Bohu za dar pápežovho pontifikátu a vyprosujeme pre neho dar všetkých potrebných milostí. U nás je to zároveň odpustkový deň
  • Vo veľkopôstnom období môžeme za obvyklých podmienok získať úplne odpustky aj za konanie krížovej cesty. Túto pobožnosť sa budeme v bazilike spoločne modliť v piatky po sv. omšiach.
  • Otec Michal je autorom životopisu p. Jána Polakoviča, prvého tešiteľského farára v Marianke a p. Labre Noskoviča, druhého generála našej rehole. Kúpou tejto malej brožúry za cenu 5 eur podporte rozvoj nášho pútnického miesta.
  • Na budúcu nedeľu náš otec generál navštívi našich poľských bratov, aby požehnal vitráž sv.Jozefa vo svätyni blahoslaveného kňaza Juraja Popieluszka.Toto podujatie je súčasťou 100. výročia našej Kongregácie.Meniny v tento deň oslavuje náš Zakladateľ – páter Jozef Litomiský. Povzbudzujeme vás do modlitby na jeho príhovor.
  • Pozývame deti z našej farnosti na prázdniny s Ježišom v našom pútnickom dome, v dňoch od 24. 07. do 28. 07 od 8, 00 do 16,00 hod. Program bude zabezpečený pre 45 detí a určený je pre deti od 7 – 14 rokov. Ostalo ešte 22 miest. Zapíšte sa u Pátra Faustína, kde získate aj viac informácií.
  • Uvoľnilo sa miesto na púť do Francúzka, ak má niekto záujem, môže prísť do sakristie a rezervovať si miesto.
  • Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský spolu s bratislavským pomocným biskupom Mons. Jozefom Haľkom budú v stredu 15. marca 2023 od 12:00 do 14:00 podávať pôstnu polievku v refektári Milosrdných bratov (vchod z Námestia SNP 11) v Bratislave.  Výnos z polievky podporí pôstnu iniciatívu Katolíckeho hnutia žien Slovenska a Úsmevu ako dar Podeľme sa!

Tento rok bude výnos zo zbierky určený na dokončenie troch príbytkov v bratislavskej Petržalke pre ohrozené rodiny s deťmi – väčšinou pre mamičky – samoživiteľky. Druhá časť výťažku bude použitá na nevyhnutnú opravu strechy na sociálnom dome, ktorý je bezpečným domovom pre štyri rodiny s deťmi na Krompašskej ulici v Košiciach.

  • Rehoľné sestry z rôznych spoločenstiev srdečne všetkých pozývajú na modlitbu večerných chvál, ktorá bude vo štvrtok 16.marca 2023 v uršulínskom kostole Loretánskej P. Márie s nasledovným programom: 17:30 adorácia 18:00 večerné chvály (vešpery)

 

  1. Michał Krysztofowicz, CCG, správca farnosti

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*