Liturgický kalendár
Budúca nedeľa je 4. pôstna – laetare

Úmysly sv. omší:

3.  Pôstna nedeľa 07. 03. 2021 1.
2.
3.
4.
Za BP a milosti pre Janku
Za +Jána Oravca
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za rodinu Javorskú a st. rodičov z oboch strán
 
Pondelok
 
08. 03. 2021
 
1.
2.
Za odvážne a sväté kňazské a rehoľné povolania
Za +brata Patrika
Utorok 09. 03. 2021 1.
2.
Za odvrátenie pandémie a jej obete potechu pre pozostalých a PB pre lekárov a zdravotníkov
Za + Svätopluka a manželku, Mojmíra II. Karola II. Tučného, Arbulfa, Gundakara, príbuzných a predkov
Streda 10. 03. 2021 1.

2.

Za +Stanislava Ráceka
Ku cti DS
Štvrtok 11. 03. 2021 1.
2.
Za +Stanislava Macáka
Za duše v očistci
Piatok 12. 03. 2021 1.
2.
Za BP a ochranu pre Petru a rodinu
Za +rodinu Markovú a st. rodičov z oboch strán
 
Sobota 13. 03. 2021 1.
2.
Za + Františka
Za +Helenu a Jána
4.  Pôstna nedeľa 14. 03. 2021 1.
2.
 
3.
4.
Za +Františka
Za +BP pre rod. Rumdelovú, Pobudovú a Valentínovú
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
ZaBP a milosti pre rodinu
  • omše streemujeme o 18,00 hod. cez týždeň a v nedele a sviatky 9,30
  • Kostol je otvorený pre samostatnú modlitbu od 9,00 hod. do 17,00 hod. cez týždeň a o 11,00 do 17, 00 hod. v nedeľu.
  • Pri vchode do baziliky je nové číslo časopisu pre detí „Rebrík“, ďakujeme jednej „dobrej žene“, ktorá predplatila marcové číslo.
·       Aj toto leto  sme  pripravili pre deti a mládež  letný kemp. Tentokrát sa uskutoční v Misijnom centre na Ranči v Kráľovej Lehote (na Liptove). Uvedomujeme si, že žijeme náročné obdobie, ktoré má veľmi negatívny     dopad  práve  na deti a mládež. Rozhodli sme sa preto uskutočniť letný kemp na dlhší čas ako bolo zvykom.  Kemp bude v termíne  2.7.2021 – 10.7.2021 t. j. až na 9 dní. Náš letný kemp považujeme    za jedinečnú možnosť ako opäť naštartovať spontánnosť vo vzťahoch s rovesníkmi v bezpečnom, priateľskom a láskavom prostredí.  Zároveň čas strávený v kempe bude  aj skvelou možnosťou na duchovné obohatenie každého z nás. Kemp je určený deťom od 8 rokov. Jeho  cena je 250 eur na osobu v cene: ubytovanie na 8 nocí, 5 x denne strava, pitný režim, duchovný a animačný program, autobusová doprava. V prípade záujmu kontaktujte priamo pátra Faustína. A následne Vám bude zaslaná prihláška a všetky potrebné informácie
·      Srdečne Vám vyslovujeme Pán Boh odplať, že aj napriek ťažkým časom nás podporujete modlitbami či milodarmi. Prosíme Vás aby ste nám aj naďalej prejavovali svoju priazeň.

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*