Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka na svätého Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi.
V utorok je sviatok Obrátenia svätého Pavla, apoštola.
V stredu je spomienka na svätých Timoteja a Títa, biskupov.
V piatok je spomienka na svätého Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi.
Budúca nedeľa je 4. cezročná nedeľa.
Úmysly sv. omší:      

3. cezročná nedeľa 23. 01. 2021 08,00
09,30
11,00
18,30
Za +Jozefa a Annu
Za +Rozáliu Zajíčkovú a rodinu Jánošovú a Zajíčkovú
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za +manžela Jozefa a syna Jozefa Radačovských
Pondelok 24. 01. 2021 08,00
18,00
Za Přemka a Mařenu
Za +Margitu a Janka
Utorok 25. 01. 2021 08,00
18,00
Za dar otvoreného srdca pre Janku
Za  BP. Milosti pre Filipka a za rodinu Bilovú
Streda 26. 01. 2021 08,00
18,00
Za BP v manželstvách
Za +Bohuša Vilíma a Martu Popperovú
Štvrtok 27. 01. 2021 08,00
18,00
Za zdravie a potrebné milosti pre Tatianu
Za +Helenu Frantovú
Piatok 28. 01. 2021 08,00
18,00
Za zdravie a BP pre Dalibora, Veroniku a Magdu
Za +Ladislava Smetanu
Sobota 29. 01. 2021 08,00
18,00
Za zdravie, BP a potrebné milosti pre Mentora Ferraj
Za zdravie, BP a dary DS pre babču Helenku Baďurovú
4. cezročná nedeľa 30. 01. 2021 08,00
09,30
11,00
18,30
Za BP a požehnanie pre celú rodinu
Za +BP a milosti pre Adélku
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za +Slávku Jurdíkovú
  • Vo štvrtok pozývame na adoráciu Gethsemani o 21,00 hod.
  • Dnešná nedeľa je nedeľou Božieho Slova – obráťme svoju pozornosť ku knihe sv. písma – Biblii.
  • Do 25. januára máme Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
  • Nedeľné popoludňajšie pobožnosti a adorácia v adoračnej kaplnke začne znovu po 1. februári.
  • Od nového roka budeme každý posledný deň v mesiaci slúžiť sv. omšu za pokoj vo svete a v našich rodinách. Prosíme zapojte sa do modlitieb na tento úmysel.
  • Ďakujeme všetkým čo prišli upratovať baziliku.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*