Liturgický kalendár
V pondelok je sviatok obrátenia sv. Pavla
V utorok sv. Timoteja a Tita, biskupov
Vo štvrtok je spomienka na sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi.
Budúca nedeľa je 4. nedeľa cez rok.
Úmysly sv. omší:

3. nedeľa cez rok 24. 01. 2021 1.
2.
3.
4.
Za +Annu
Za Emku
za farníkov pútnikov a dobrodincov
Poďakovanie za 85 rokov života – pani Júlia Veghová
 
Pondelok
 
25. 01. 2021
 
1.
2.
Za BP a dary DS pre Martu
Za zdravie a BP pre Davida a Filipa
Utorok 26. 01. 2021 1.
2.
Za +Františka Vargu
Na úmysel NSPM
Streda 27. 01. 2021 1.
2.
Za Emku
Za +Helenu Frankovú
Štvrtok 28. 01. 2021 1.
2.
Za za všetky potrebné milosti na ceste kňazského života pre P. Chryzostoma
Za mamu Máriu
Piatok 29. 01. 2021 1.
2.
Za dar živej viery a BP pre Martina
Za BP a dary DS a milosti pre Helenu Baďurovú
Sobota 30. 01. 2021 1.
2.
Za +Jána
Za zdravie a BP pre rod. Hulákovú, Budošovú, Tabačekovú
4.  nedeľa cez rok 31. 01. 2021 1.
2.
3.
4.
Za +Alojza
Za dar života pre Silviu a Roba
za farníkov pútnikov a dobrodincov
za uzdravenie a BP pre dcéru Evy, jej. Rodinu a brata Rudolfa
  • V týchto ťažkých dňoch sme srdcom s Vami našimi veriacimi.
  • omše streemujeme o 18,00 hod. cez týždeň a v nedele a sviatky 9,30
  • Kostol je otvorený pre samostatnú modlitbu od 9,00 hod. do 17,00 hod. cez týždeň a o 11,00 do 17, 00 hod. v nedeľu.

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*