Liturgický kalendár:

V utorok je spomienka na sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi.
V stredu je sviatok Obrátenie svätého Pavla, apoštola.
Vo štvrtok je spomienka na sv. Timoteja a Títa, biskupov.
V sobotu je spomienka na sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi.
Budúca nedeľa je 4. nedeľa v Cezročnom období

Úmysly sv. omší:

3. cezročná nedeľa 22. 01. 2023 08,00
09,30
11,00
18,30
Za BP pre brata Petra a Ladislava
Za +P. Stanislava Xavera Číka
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Ľudovíta Číka
Pondelok 23. 01. 2023 08,00
18,00
Za +Gabriela, Margitu, Júliusa Brandýsových
Za zdravie a potrebné milosti pre Miriam s rodinou
Utorok 24. 01. 2023 08,00   
18,00
Za BP a za + z rodiny Holubcovej a Šálkovej
Za BP a milosť obrátenia pre Petra
Streda 25. 01. 2023 08,00
18,00
Za BP, zdravie a dar viery pre Johanku
Za +starú mamu Máriu
Štvrtok 26. 01. 2023 08,00
18,00
Za +Annu
Za BP a milosti pre rodinu
Piatok 27. 01. 2023 08,00
18,00
Za za BP, zdravie a dar viery pre Zojku
Za zdravie, BP a dary DS pre Zuzanu, Bronislavu a Mateja
Sobota 28. 01. 2023 08,00
18,00
Za +Annu a Jozefa
Za BP, zdravie a potrebné milosti pre Nikoletku a celú rodinu
4. cezročná nedeľa 29. 01. 2023 08,00
09,30
11,00
18,30
Za BP, zdravie, dary DS pre rodičov Martu a Juraja
Za +Friedricha a Štefánia Ebneroví
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Rozáliu Slovákovú
    • Dnešná nedeľa 22.1.2023 je z ustanovenia Svätého otca pápeža Františka nedeľou Božieho slova. Má byť dňom oslavy, štúdia a šírenia Božieho slova.
    • Sestra Faustína napísala vo svojom Denníku: Ježiš, ukrytý v hostii, je mi všetkým. Z tabernákula čerpám silu, moc, odvahu, svetlo. Tu vo chvíľach utrpenia čakám upokojenie. (1037). Pozývame všetkých na adoráciu v našej kaplnke od pondelka do soboty medzi 15.00 a 18.00 hod.
    • Ďakujeme všetkým, ktorí v piatok prišli upratať náš kostol.
    • V pondelok 23. januára 2023 o 18.00 bude v Katedrále svätého Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský svätú omšu pri príležitosti spomienky na svätého Jána Almužníka. Všetkých pozývame.

Michał Krysztofowicz CCG, správca farnosti

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*