Liturgický kalendár:
Budúcu nedeľa je Štvrtá adventná
Úmysly sv. omší:

3.adventná nedeľa 16 .12. 2018 8:00 Za +Rudolfa, Pavlínu, Štefana a Františku Bielovičových
Za + rodičov Požgayových
Za +Tibora, rodičov a súrodencov
9:30 Za +Katarínu a Jána Záhradníčkových a st. rod. Alžbetu a Štefana
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za zdravie, BP a požehnanie pre syna Tomáša
 
Pondelok
 
17.12. 2018
 
08:00
 
Za +Albínu, Rudolfa a Vincenta
18:00 Za BP a obrátenie pre Denisku
Utorok 18. 12. 2018 08:00 Za  zdravie a BP pre Andreja
18:00 Za  zdravie a BP pre mamu Martu
Streda 19. 12. 2018 8:00 Za  zdravie a BP pre Darinu
18:00 Za  zdravie a BP pre krsňata Dominiku a Pavlínu
Štvrtok 20. 12.  2018 08:00 Za  zdravie a BP pre rodinu Čulinovú
18:00 Za +pátra Augustína Juraja Kardoša
Piatok 21. 12. 2018 08:00 +Jána, Teréziu a Jozefínu
18:00 Za +Štefániu a Františka Petrovičových a deti Štefániu Jozefa a Ľubomíra
Sobota 22. 12. 2018 08:00 Za +Frntišku a Emila Liďáka a ostatných zosnulých
18:00 Za +rodičov Šenkových
4.adventná nedeľa 23 .12. 2018 8:00 Za  zdravie a BP pre Milana, Tatianu a deti
9:30 Za  zdravie a BP a požehnanie pre Katarínu
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +otca Milana

– Popoludní o 14,30 budú litánie a korunka k Božiemu milosrdenstvu.
– Vo štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Ak máš v srdci túžbu obetovať sa a modliť za kňazov, príď, Pán Ježiš Ťa čaká.Vo štvrtok je tiež od 21, 00 – 22,00 hod. v kostole adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka
– Spoločná spoveď v našej farnosti bude vo štvrtok 20. Decembra. Začne o 16, 00 hod.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*