Liturgický kalendár:
Budúca nedeľa 4. adventná
Úmysly sv. omší:

3. Adventná nedeľa 15. 12. 2019 8:00 Za +manžela a deti
9:30
11:00
Za +Irenu, Imricha, Jána a Júliu
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
18:30 Za +Jána
Pondelok 16. 12. 2018 08:00 Za +pani Heňu
8:00 Za +členov rodiny Rudolfa Kolárika
Utorok 17. 12. 2018 08:00 Za BP a zdravie a dary DS pre dcéru Vastu a jej rodinu
18:00 Za Božie požehnanie v práci
Streda 18. 12. 2019 8:00 Za BP a uzdravenie dcéry Zuzany s rodinou
18:00 Za +Máriu Krajčovičovú
Štvrtok 19. 12.  2019 08:00 Za BP pre manželku Vlastu
18:00 Za +Ondreja Radôšťana (nedožitých 50 rokov)
Piatok 2O. 12. 2019 08:00 Za BP  pre rodiny Albína, Tomáša, Valiky a Magdalény
18:00 Zas +Zuzana a Štefan Chamrazoví a Emil Huťa
Sobota 21. 12. 2019 08:00
18:00
Za +rodičov Petra a Štefániu Rusnákových
Za +Helenu Horváthovú a manžela Viliama (33. výr.)
4. Adventná nedeľa 22.  12. 2019 8:00 Za +rodičov Požgayových
9:30
11:00
Za +Jozefa, Annu a Šimona
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
18:30 Za BP pre Magdalénu

 

–  Popoludní o 14,30 budú litánie, korunka k BM a požehnanie so sviatosťou oltárnou
–  Vo štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Vo štvrtok býva tiež od 21,00 – 22,00 hod. adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka. Adorácie bývajú každý deň okrem štvrtka polhodinu pred svätou omšou.
– V sakristii je dostupná knižka V zemi zvanej Tál, reprezentatívna publikácia o našom pútnickom mieste, kto chce môže si ju zakúpiť cena je 15 eur. Dostupná znova je ikona mariatálskej Madony, všetko to môžu byť pekné darčeky pod stromček.  – — Členovia spolku sv. Vojtecha si môžu prísťdo sakristie pre podielové knižky.
– Cez advent vás prosíme o pomoc pre chudobnejšie rodiny na charitu každý štvrtok môžete donášať pevné a trvalé potraviny, za každú Vašu pomoc vopred Pán Boh zaplať.
– Zbierka na charitu, vyniesla v našej farnosti  1231 EUR, všetkým úprimným darcom Pán Boh zaplať.
– Bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko bude od 30. novembra do 22. decembra vždy v soboty a nedele (okrem nedele 15.12.) v čase od 15.00 do 17.00 hod. pri charitatívnom stánku Maltézskej pomoci Slovensko na vianočných trhoch v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí k dispozícii pre rozhovor. Všetci sú srdečne pozvaní.
– Otec Faustín spolu s mládežou Vás pozýva na adoráciu po večernej sv. omši v sobotu 21. 12. 2019.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*