Liturgický kalendár
V pondelok je spomienka na sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi
Budúca nedeľa je 3. Adventná (radosti)
Úmysly sv. omší:

3. adventná nedeľa 13. 12. 2020 08:00
09:30
11:0017:00
18:30
Za BP pre celú rodinu
Za +rodičov a krstných rodičov z 2 strán, Ladislava a Martina
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Na úmysel
Za zdravie a BP pre celú rodinu
 
Pondelok
 
14. 12. 2020
08:00
18:00
1.     Na úmysel NSPM
2.  +Anna Krajčiová (mesiac po zosnutí
Za +rodičov Romanových a Oberhauserových a +Štefana Romana
Utorok 15. 12. 2020 08:00
18:00.
Za +manžela a deti Veselých
Za +Jána
Streda 16. 12. 2020 07:00
18:00
Za rodinu Denčákovú a Myslovičovú
Za duše v očistci z rodiny
Štvrtok 17. 12.  2020 08:00
18:00
Za zdravie a BP pre deti s rodinami a za obrátenie
Za +rodičov a brata
Piatok 18. 12. 2020 08:00
18:00
Za +Pavlínu a Ľudovíta Šramekových
Za +Boženu, Jozefa a Annu
Sobota 19. 12. 2020 07:00
18:00
Za +manžela, otca a dedka Štefana
Za +rodičov Šenkových
3. adventná nedeľa 20. 12. 2020 08:00
09:30
11:00
17:00
18:30
Za +rodičov Požgayových
Za +Martu Popperovú
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Na úmysel
Za +Emíliu a Františka
  • V nedeľu o 14.30 budú litánie, korunka k BM a požehnanie so Sviatosťou oltárnou.
  • Počas adventu v našej farnosti budú slúžené rorátne sv. omše. Tieto mariánske sv. omše budú každú stredu a sobotu ráno o 7.00 hod.
  • Ďakujeme ženám, ktoré v piatok upratovali kostol, na budúci týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní 4. skupinu.
  • Dnešná nedeľa má v liturgii názov gaudete – nedeľa radosti a preto používame ružový ornát. Ktorý nám pripomína, že príchod Pána je už blízko.
  • Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi. Urobil tak dňa 8. decembra apoštolským listom Patris corde (S otcovským srdcom). V našej bazilike v cezročnom období slúžime každú stredu votívne sväté omše ku cti sv. Jozefa, na ktoré vás srdečne pozývame.
  • V Bratislavskej arcidiecéze spúšťame nový komunikačný kanál na Facebooku. Prostredníctvom neho chceme s vami komunikovať o aktuálnych témach, informovať vás o udalostiach v arcidiecéze a prinášať povzbudenie. Nájdete ju pod názvom Bratislavská arcidiecéza. Srdečne vás pozývame „lajknúť“ túto stránku, zároveň pozvite svojich priateľov, aby sa reťaz priateľstva mohla šíriť. Vďaka.
  • V sobotu 19. decembra po večernej omši mladí so spoločenstva Údolie Vás pozývajú na chválovú adoráciu.
  • Ďakujeme ženám, ktoré v piatok upratovali kostol, na budúci týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní 4. skupinu.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*