Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka na sv. Jána Pavla II., pápeža.
V utorok je spomienka na sv. Jána Kapistránskeho, kňaza
Budúca nedeľa je 30. cez rok

Úmysly sv. omší:

29. nedeľa cez rok 21.10. 2018 8:00 Za +rod. Dobošovú, Zacharovú a Veroniku
9:30 Za +manžela Jozefa, otca Vojtecha a st. rodičov z oboch strán
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za víťaztvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie
 
Pondelok
 
22. 10. 2018
 
08:00
 
Za BP pre Luciu
18:00 Za BP a milosti pre Stanislavu
Utorok 23. 10. 2018 08:00 Za BP pre Máriu
18:00 Za +matku Helenu a ostatných členov rodiny
Streda 24. 10. 2018 8:00 Za BP pre Veroniku
18:00 Za +Františka Fabiánka a rodičov z oboch strán
Štvrtok 25. 10.  2018 08:00 Za BP pre Matúša
18:00 Za +rodičov Zmajkovičových a sestru
Piatok 26. 10. 2018 08:00 Za BP pre Jána
18:00 Za BP a potrebné milosti pre vnuka Viliama
Sobota 27. 10. 2018 08:00 Za +rodičov Jána a Máriu Murániových
18:00 Za +starých rodičov Hrdinových a Maďarových
30. nedeľa cez rok 28.10. 2018 8:00 Za +Annu a Pavla Hoštákových
9:30 Za BP a potrebné milosti úpre Michala
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za dary DS pre synov
  • Popoludní o 14,30 budú, litánie a korunka k Božiemu milosrdenstvu s požehnaním so sviatosťou oltárnou.
  • Vo štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Ak máš v srdci túžbu obetovať sa a modliť za kňazov, príď, Pán Ježiš Ťa čaká.
  • Každý štvrtok o 21, 00 – 22,00 hod.  je v kostole adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka.
  • V sakristii si môžete zakúpiť peknú ikonu Panny Márie z Marianky, kúpou tejto ikony podporíte bazilika pútnické miesto.
  • Naša farnosť sa opäť zapojí do kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje pro-life organizácia Fórum života s podporou a požehnaním biskupov Slovenska. Hlavnou myšlienkou tejto kampane je spojiť spomienku na našich drahých zosnulých s pripomenutím si osudov detí, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Túto spomienku môžeme vyjadriť symbolicky večer 2. novembra na Pamiatku zosnulých zapálením sviečky a modlitbou s prosbou o Božie milosrdenstvo pre nenarodené deti a všetkých ľudí zranených potratom. V našich kostoloch si až do 2. novembra môžete zakúpiť originálnu sviečku s logom kampane a tým podporiť aktivity zamerané na ochranu života od počatia, podporu ľudskej dôstojnosti a rodiny.
  • V nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na misie.
  • V nedeľu o 16, 00 pozývame na organový koncert Zuzany Malatinskej, vstupné je dobrovolné, výťažok s koncertu bude použitý na nový číselník
  • ceterum autem …

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*