Liturgický kalendár
Vo štvrtok je spomienka na sv. Jána Pavla II., pápeža.
V piatok je spomienka na sv. Jána Kapistránskeho, kňaza
Budúca nedeľa je 30. nedeľa cez rok.
Úmysly sv. omší:

29. nedeľa cez rok 18. 10. 2020 08:00
09:30
11:00
Za +rodičov Alžbetu a Ladislava
Za Silvestra van Roooya
Za farníkov, pútnikov a dobrodinco
Za +Augustína a Anastáziu
 
Pondelok
 
19. 10. 2020
 
08:00
18:00
Za Daniela Denera
Za dar hlbokého vnútorného uzdravenia od strachu pre dcéru
Utorok 20. 10. 2020 08:00
18:00
Za +manžela Rudolfa Banetu
Za +sestru Jarku
Streda 21. 10. 2020 08:00
18:00
Za zdravie a BP pre Annu Máriu
Za duše v očistci
Štvrtok 22. 10.  2020 08:00
18:00
Za +Jozefa
Za +Annu, Imricha, Máriu a st. rod. Helenu a Mateja
Piatok 23. 10. 2020 08:00
18:00
Poďakovanie za svokrovcov a za zdravie
Na úmysel Nepoškvrneného srdca Panny Márie
Sobota 24. 10. 2020 08:00
18:00
Poďakovanie za rodičov a prosba o milosti
Za +mamu Helenu
30. nedeľa cez rok 25. 10. 2020 08:00
09:30
 
11:00
Za BP pre dcéru Luciu s rodinou
Poďakovanie za dar života a za BP a živú vieru preMiladu, Vladimíra a ich rodinu
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +rodičov Veselských, Máriu a Valeriána a +Martina Lenoráka
  • Až do odvolania sú zrušené všetky verejné modlitby a pobožnosti v Bazilike
  • V sakristii sú dostupné knihy V zemi zvanej Tál a rok s Tešiteľmi, ktoré si môžete zakúpiť. Ikona Mariatálskej Matky.
  • Našu baziliku otvárame pred sv. omšou 7,45 hod a po naplnení počtu 5 veriacich plus kňaz baziliku zavrieme. Potom od  9,00 hod. je bazilika otvorená pre súkromnú pobožnosť do 18,00 hod, teda do začiatku svätej omše, po naplnení kapacity 5 ľudí plus kňaz kostol zatvárame.
  • To sa týka aj nedeľných svätých omší, ktoré budú tri a to dopoludnia o 8,00ô 09,30 a 11,00 hod. Ostatní môžu svätú omšu počúvať vonku, no pripomíname pravidlo 1 osoba na 15m štvorcových. Za stav pre bazilikou nemôžeme zobrať zodpovednosť preto Vás prosíme aby ste sa tam nezhromažďovali vo veľkom počte a hustote!
  • Sviatosť zmierenia:

Sme Vám k dispozícii vždy v utorok a štvrtok vo večerných hodinách od 18,30 – 21,00 hod. individuálne

Na spoveď sa ohláste na týchto telefónnych číslach:

0948 385 586 – Páter Marek Vadrna, CCG

0948 1867 98 – Páter Faustín, CCG

  • Sväté prijímanie mimo svätej omše rozdávame vonku pred bazilikou vždy v nedeľu o 10,30 hod. a 12, 00 hod.
  • Streamovať sv. omšu na internetovú FB stránku Bazilika Marianka budeme každú nedeľu o 11.00 hod.
  • Aj tento rok bude prebiehať Tesco zbierka v Záhorskej Bystrici. Hľadáme dobrovoľníkov na túto akciu. Každý kto sa chce pridať k tejto akcii môže sa prihlásiť v našej charite každý štvrtok od 16 – 17, 00 hod. Zbierka sa bude konať od 19. do 21. 11: 2020. Pracovníci charity ďakujú.

Milí veriaci! Aj keď máme sťažené podmienky, využívajme to čo je nám v tejto chvíli dané. Krehké spojenie medzi nami a Pánom môžeme nadviazať doma pri súkromnej modlitbe, alebo osobnou súkromnou návštevou Ježiša, ktorý na nás v Bohostánku čaká a vždy sa poteší, keď nás uvidí. Buďme spolu v jednote, poslušnosti našim biskupom s odhodlaním konať všetko dobré a prospešné nám a našim bratom a sestrám.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*