Liturgický kalendár

V pondelok je spomienka na sv. Jána XXIII., pápeža.    
Vo štvrtok je spomienka na sv. Kalixta, pápeža a mučeníka
V piatok je spomienka sv. Teréziu od Ježiša (z Ávily), pannu a učiteľku Cirkvi
V sobotu je spomienka na sv. Margitu Máriu Alacoque, pannu a rehoľníčku
Budúca nedeľa  je 28. nedeľa cez rok.

Úmysly sv. omší:       

28. nedeľa cez rok 10. 10. 2021 8,00
9,30
11,00
18,30
Za +manžela Rudolfa Kovačiča
Za +Miroslava Dobrovodského
Za farníkov pútnikov a dobrodincov 
Za +Františka
Pondelok 11. 10. 2021 8,00
18,00
Za +Jozefínu Pšenkovú
Za +Ivana Smolíka
Utorok 12. 10. 2021 8,00
18,00
Poďakovanie za prácu a za potrebné milosti pre Andreja
Za +rodinu Juricovú a Tarabovú
Streda 13. 10. 2021 8,00
18,00
Za zdravie a BP pre Jozefa
Poďakovanie za dar manželstva
Štvrtok 14. 10. 2021 8,00
18,00
Poďakovanie za duchovnmých otcov bratov Tešiteľov
Za +rodinu Turčanovú a Slovákovú
Piatok 15. 10. 2021 8,00
18,00
Poďakovanie za každodenné zázraky v rodine
Za +Kamila Muškáta
Sobota 16. 10. 2021 8,00
18,00
Za BP pre Tomáša
Za BP a požehnanie pre rodinu
29. nedeľa cez rok 17. 10. 2021 8,00
9,30
11,00
18,30
Za otvorené srdce na Boží hlas a za vnútorný pokoj pre Klaudiu, Milenu, Evu, Gabrielu, Přemka a Patrika
Za +rodinu Klenovičovú
Za farníkov pútnikov a dobrodincov 
Za +Petra Benkoviča a + z rodiny
  • Adoračná kaplnka je otvorená vždy od pondelka do soboty medzi 15,00 – 18,00 hod. Všetkých srdečne pozývame adorovať Pána Ježiša. Adorácia Gethsemani vždy vo štvrtok o 21,00 hod. v bazilike
  • Pozývame chlapcov spoločne s ich oteckami k službe miništrovania v našej bazilike.
  • Ponúkame kalendár na rok 2022 kúpou kalendára podporíte naše pútnické miesto, cena kalendára je 4 eurá.
  • V spolupráci so sestrami Tešiteľkami sme vytvorili Tešiteľskú krížovú cestu, dostupná je v sakristii za 6 EUR.
  • Mesiac október je časom modlitby ruženca, povzbudzujeme vás aj k spoločnej modlitbe každé ráno o 07,20 hod. Pri splnení obvyklých podmienok môžeme pri spoločnom ruženci získať úplné odpustky
  • Prosíme ešte o dobrovoľníkov na upratovanie baziliky, chceme ešte urobiť jednu skupinu na upratovanie.
  • KURZ SAMUEL: Ak túžiš rozoznať svoje povolanie, prehĺbiť svoj vzťah k Svätému Písmu, naučiť sa duchovne rozlišovať, mať pri sebe duchovné sprevádzanie a tak odhaľovať Božiu vôľu vo svojom živote, tak ťa pozývame na Kurz Samuel. Je určený mladým slobodným ľuďom vo veku od 19 do 30 rokov. Kurz Samuel bude prebiehať v Bratislave. Naplánovaných je 9 stretnutí, raz do mesiaca, ako aj duchovné cvičenia či spoločná púť. Viac informácií nájdeš na stránke: kurzsamuel.sk Prihlásiť sa je možné do dnešnej nedele 10. októbra 2021. V Bratislave, Rači – ACM Vinica slúži náš P. Faustyn
  • Na budúcu nedeľu bude naša sv. omša o 11,00 priamo prenášaná na STV.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*