Liturgický kalendár
V stredu je spomienka na Kalixta I. Pápeža a mučeníka
Vo štvrtok je spomienka na sv. Teréziu z Ávily, pannu a učiteľku Cirkvi
V sobotu je spoomienka na sv. Ignáca Antiochijského patriarchu, mučeníka
Budúca nedeľa je 29. nedeľa cez rok.
Úmysly sv. omší:
 

28. nedeľa cez rok 11. 10. 2020 08:00
09:30
11:00
17:00
18:30
Za +rodičov, manžela a starých rodičov
Za BP pre manželov Blanku a Mira (25. výr. sobáša)
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Na úmysel
Za +z rodiny
 
Pondelok
 
12. 10. 2020
 
08:00
18:00
 
Za Katrin Dener
Za +sestru Soňu
Utorok 13. 10. 2020 08:00
18:00
Za +Jozefa Doboša
Za +Júliu a ostatných z rodiny
Streda 14. 10. 2020 08:00
 
18:00
Za +r. a starých r. Annu, Františka, Jána, Zuzanu, Jozefa, Katarínu, príbuzných a predkov
Poďakovanie za dar manželstva Vierky a Tomáša
Štvrtok 15. 10.  2020 08:00
18:00
Za dar živej viery pre Miriam, Mateja a Elenu
Za +mamu Žofiu a otca Juraja
Piatok 16. 10. 2020 08:00
18:00
Poďakovanie za zázrak
Za zdravie a BP pre Tomáša (má narodeniny)
Sobota 17. 10. 2020 08:00
18:00
Za dobré vzťahy v rodine
Za +Jozefa Václava
29. nedeľa cez rok 18. 10. 2020 08:00
09:30
11:00
17:00
18:30
Za +rodičov Alžbetu a Ladislava
Za Silvestra van Roooya
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Na úmysel
Za +Augustína a Anastáziu

– O 14,30 hod. sú litánie, korunka k BM a požehnanie so sviatosťou oltárnou. Vo štvrtok po svätej omši pozývame na adoráciu a modlitby za kňazov a o 21.00 hod na Getsemanskú hodinku.
– V sakristii sú dostupné knihy V zemi zvanej Tál a rok s Tešiteľmi, ktoré si môžete zakúpiť. Ikona Mariatálskej Matky.
– Našu baziliku otvárame vždy ráno, pred sv. omšou a po naplnení kapacity 50 ľudí ho zatvárame. V našom prípade po zatvorení kostola – keď je dobré počasie, môžete sedieť na lavičkách pred kostolom, a takto sa zúčastniť svätej omše.
– oddnes každú nedeľu až do odvolania pridávame jednu sv. omšu o17:00 hodine.
– Svätá omša v nedeľu o 8:00  je vyhradená pre seniorov (65+)
– počas celej doby pobytu v kostole majte prekryté ústa aj nos, pri vstupe si dezinfikujte ruky;
po skončení sv. omše Vás prosíme, aby ste nezostávali v kostole.
– spovedáme v tradičných časoch, to znamená pred omšami, keď bude dobré počasie budeme spovedať vonku v kaplnke sv. Anny, keď počasie bude horšie budeme spovedať v starej spovednici.
– v sakristii sú dostupné kalendáre na novy rok pre členov spolku sv. Vojtecha, prosíme všetkých členov spolku aby si svoje podielové materiály čo najskôr vyzdvihli. Ak sú dlhý čas v sakristii, nemôžeme prevziať za ne záruku.
– Všetci čo počúvajú sv. Omšu vonku pred kostolom dostanú prijímanie vonku, prosím nevchádzajte do kostola!
-Pracujeme na systéme prihlasovania sa na sväté omše cez internet, keďže je pre nás naozaj ťažko zatvárať vám kostolné dvere pred nosom, tento registračný systém nám aj vám pomôže dopredu vidieť či je kapacita kostola naplnená. Tento systém sa však nebude týkať našich seniorov, pre ktorých je vyhradená sv. omša o 8,00 hod. A ostatných prosíme aby radšej prišli na iné sväté omše. Podrobnosti doplníme keď bude systém registrácie hotový.
– Aj tento rok bude prebiehať Tesco zbierka v Záhorskej Bystrici. Hľadáme dobrovoľníkov na túto akciu. Každý kto sa chce pridať k tejto akcii môže sa prihlásiť v našej charite každý štvrtok od 16 – 17, 00 hod. Zbierka sa bude konať od 19. do 21. 11: 2020. Pracovníci charity ďakujú.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*