Liturgický kalendár

V pondelok je spomienka na sv. Františka.     
V utorok je spomienka na sv. Faustínu, Pannu a rehoľníčku    
V stredu je sviatok sv. Bruna, opáta.
Vo štvrtok je spomienka na Pannu Máriu Ružencovú
Budúca nedeľa  je 28. nedeľa cez rok

Úmysly sv. omší:       

27. nedeľa cez rok 03. 10. 2021 8,00
9,30
11,00
18,30
 
Za +otca Ladislava
Za +Václava a Klaudiu Valuškových
Za farníkov pútnikov a dobrodincov – Hlavná púť
Za +Júliu Čajanovú
Pondelok 04. 10. 2021 8,00
18,00
Za +manžela a rodičov z oboch strán
Za BP pre deti na čas prázdnin
Utorok 05. 10. 2021 8,00
18,00
Za dar BM pre rodičov
Za BP pre Faustína
Streda 06. 10. 2021 8,00
18,00
Poďakovanie Panne Márii,sv. Jozefovi za ochranu rodiny
Za +Martinu Krajčírovú
Štvrtok 07. 10. 2021 8,00
18,00
Za zdravie a BP pre Jozefa
Za +Máriu Jurkovičovú
Piatok 08. 10. 2021 8,00

18,00

Za BP a zdravie pre Katku

Za +rodičov a manžela

Sobota

 

09. 10. 2021 8,00
18,00
1.     Za +st. rodičov, Jána a Zuzanu Jakubových a deti a predkov
2.     Za +Milana Feranca a Milana Kolenu
Za +Alžbetu Fellingerovú a syna Ladislava
28. nedeľa cez rok 10. 10. 2021 8,00
9,30
11,00
18,30
Za +manžela Rudolfa
Za +Miroslava Dobrovodského
Za farníkov pútnikov a dobrodincov – Hlavná púť
Za +Františka
  • Adoračná kaplnka je otvorená vždy od pondelka do soboty medzi 15,00 – 18,00 hod. Všetkých srdečne pozývame adorovať Pána Ježiša
  • Adorácia Gethsemani vždy vo štvrtok o 21,00 hod. v bazilike
  • Pozývame chlapcov spoločne s ich oteckami k službe miništrovania v našej bazilike.
  • Ponúkame kalendár na rok 2022 kúpou kalendára podporíte naše pútnické miesto, cena kalendára je 4 eurá.
  • V spolupráci so sestrami Tešiteľkami sme vytvorili Tešiteľskú krížovú cestu, dostupná je v sakristii za 6 EUR.
  • Mesiac október je časom modlitby ruženca, povzbudzujeme vás aj k spoločnej modlitbe každé ráno o 07,20 hod. Pri splnení obvyklých podmienok môžeme pri spoločnom ruženci získať úplné odpustky
  • Zbierka na Kubu u nás vyniesla 1052 EUR, Všetkým šľachetným darcom Pán Boh odmeň
  • Prosíme ešte o dobrovoľníkov na upratovanie baziliky, chceme ešte urobiť jednu skupinu na upratovanie.
  • V stredu 6. októbra 2021 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Boh ma sem poslal… aby ste zostali nažive (Gn 45,5); Utrpenie ako súčasť Božieho plánu (Gn 45,1-13).

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*