Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka na sv. Faustínu Kowalskú, pannu
V utorok je spomiernka na  sv. Bruna, kňaza
V stredu je spomienka na Ružencovú Pannu Máriu
Budúca nedeľa je 28. nedeľa cez rok.

Úmysly sv. omší:

27. nedeľa cez rok 04. 10. 2020 08:00
09:30
11:00
18:30
Za +Františkas Lachkoviča, rodičov a zaťa Milana
Za +otca Ladislava
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov.
Za +Václava a Klaudiu Valúškových
 
Pondelok
 
05. 10. 2020
 
08:00
18:00
Za +Štefana
Za BP pre P. Faustína
Utorok 06. 10. 2020 08:00
18:00
Za Máriu Danielovú
Za +Moniku
Streda 07. 10. 2020 08:00
18:00
Za ružencové bratstvo v Marianke
Za +Moniku
Štvrtok 08. 10.  2020 08:00
18:00
Za +manžela Rudolfa
Za +rodičov Vojtecha a Jolanu a predkov v rodine
Piatok 09. 10. 2020 08:00
18:00
Za +Stanislava a Máriu Matulových a +rodina
Za +Stanislava Tarabu, Alojza a Annu
Sobota 10. 10. 2020 08:00
18:00
Za +Stanislava a Máriu Matulových s vnuk Martinko
Za +rodičov Vačkových a súrodencov
28. nedeľa cez rok 11. 10. 2020 08:00
09:30
11:00
17:00
18:30
Za +rodičov, manžela a starých rodičov
Za BP pre manželov Blanku a Mira (25. výr. sobáša)
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Na úmysel
Za +z rodiny

– O 14,30 hod. sú litánie, korunka k BM a požehnanie so sviatosťou oltárnou. Vo štvrtok po svätej omši pozývame na adoráciu a modlitby za kňazov a o 21.00 hod na Getsemanskú hodinku.
– V sakristii sú dostupné knihy V zemi zvanej Tál a rok s Tešiteľmi, ktoré si môžete zakúpiť. Ikona Mariatálskej Matky.
– Našu baziliku otvárame vždy ráno, pred sv. omšou a po naplnení kapacity 50 ľudí ho zatvárame. V našom prípade po zatvorení kostola – keď je dobré počasie, môžete sedieť na lavičkách pred kostolom, a takto sa zúčastniť svätej omše.
– o týždeň pridávame v nedeľu jednu sv. omšu o17:00 hodine. Po dnešnej nedeli, uvidíme či bude potrebné pridať ešte jednu. Ak to bude potrebné budeme vás o tom informovať v oznamoch aj našich internetových stránkach.
– Svätá omša v nedeľu o 8:00  je vyhradená pre seniorov (65+)
– počas celej doby pobytu v kostole majte prekryté ústa aj nos, pri vstupe si dezinfikujte ruky;
po skončení sv. omše Vás prosíme, aby ste nezostávali v kostole.
– spovedáme v tradičných časoch, to znamená pred omšami, keď bude dobré počasie budeme spovedať vonku v kaplnke sv. Anny, keď počasie bude horšie budeme spovedať v starej spovednici,
– v sakristii sú dostupné kalendáre na novy rok pre členov spolku sv. Vojtecha, prosíme všetkých členov spolku aby si svoje podielové materiály čo najskôr vyzdvihli. Ak sú dlhý čas v sakristii, nemôžeme prevziať za ne záruku.
– Dňa 5. 10., teda v pondelok Vás pozývame na sv. Omšu ku cti sv. Faustíny, apoštolky BM a patrónky našej Kongregácie. Prosíme o modlitbu pre pátra Faustína, ktorý v tento deň oslavuje svoje meniny.
– Po dôkladnom uvažovaní sme sa rozhodli, že sviatosť birmovania odložíme na čas, keď budú vhodnejšie podmienky. Nateraz sa ukončujú aj prípravné stretnutia v pastoračnom centre s P. Faustínom.
– Pri vchode do kostola je nové číslo časopisu Rebrík.
– Všetci čo počúvajú sv. Omšu vonku pred kostolom dostanú prijímanie vonku, prosím nevchádzajte do kostola!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*