V pondelok je spomienka na sv. Vincenta de Paul,  kňaza.        
V stredu je sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov.
Vo štvrtok je spomienka na sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi.
V piatok je spomienka na sv. Teréziu z Lisieux, pannu a učiteľku Cirkvi.
V sobotu je spomienka na Sv. anjelov strážcov
Budúca nedeľa  je 27. nedeľa cez rok
Úmysly sv. omší:       

26. nedeľa cez rok 26. 09. 2021 8,00
9,30
11,00
18,30
Za +Peťa
Za +Jozefa Wafreka
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za +rodinu Tarabovú, Annju, Alojza, deti, Emila, Stanislava, Karola, dcéru Máriu a manžela
Pondelok 27. 09. 2021 8,00
18,00
Za zdravie a BP pre Adrianu
Za Katarínu
Utorok 28. 09. 2021 8,00
18,00
Za +dcéru Katarínu, rodičov Margitu a Imricha a Veroniku
Poďakovanie za vypočuté modlitby
Streda 29. 09. 2021 8,00
18,00
Za zdravie a BP pre Jozefa
Za BP pre Pátra Michala
Štvrtok 30. 09. 2021 8,00
18,00
Za +Karolínu Jakubovú a rodinu Kašičkovú a Kvetkovú
Za +Jozefa Lančariča a rodinu Drobnicovú
Piatok 01. 10. 2021 8,00
18,00
Za BP a požehnanie pre Ivanku
Za +rodinu Zacharovú, Dobošovú a Veronku
Sobota
 
02. 10. 2021 8,00
18,00
Za oslobodenie a Božie milosti pre Janka
Za +Valenta a Anastáziu Zálesňákových
27. nedeľa cez rok 03. 10. 2021 8,00
9,30
11,00
18,30
Za +otca Ladislava
Za +Václava a Klaudiu Valuškových
Za farníkov pútnikov a dobrodincov – Hlavná púť
Za +Júliu Čajanovú
  • Adoračná kaplnka je otvorená vždy od pondelka do soboty medzi 15,00 – 18,00 hod. Všetkých srdečne pozývame adorovať Pána Ježiša
  • Adorácia Gethsemani vždy vo štvrtok o 21,00 hod. v bazilike
  • Pozývame chlapcov spoločne s ich oteckami k službe miništrovania v našej bazilike.
  • Ponúkame kalendár na rok 2022 kúpou kalendára podporíte naše pútnické miesto, cena kalendára je 4 eurá.
  • V spolupráci so sestrami Tešiteľkami sme vytvorili Tešiteľskú krížovú cestu, dostupná je v sakristii za 6 EUR.
  • Dnes po sv. omšiach bude celoslovenská zbierka na pomoc pre chudobných na Kube.
  • Na prvý štvrtok sa osobitne modlíme za kňazské a rehoľné povolania
  • Tento týždeň je prvý piatok, spovedáme pred každou sv. omšou.
  • Pozývame na Fatimskú sobotu, začiatok programu o 15,00 hod.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*