Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka na sv. Václava, mučeníka
V utorok je sviatok sv. archanjelov Michala, Gabriela, Rafaela
Vo štvrtok je spomienka na sv. Teréziu z Ávily, učiteľku Cirkvi
V piatok je spomienka na sv. Anjelov Strážcov
Budúca nedeľa je 27. nedeľa cez rok.
Úmysly sv. omší:

26. nedeľa cez rok 27. 09. 2020 08:00
10:30
11:00
18:30
Za +súrodencov Antona, Františka, Štefana, Helenu
Za BP pre rodinu
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov.
Za +otca Jána Hladíka (40. výr.) za BP pre rodinu a na úmysel vedomý Bohu
 
Pondelok
 
28. 09. 2020
 
08:00
18:00
Za Jána Heteša
Za zdravie a BP pre Dagmar
Utorok 29. 09. 2020 08:00
18:00
Za zdravie a BP pre Pátra Michala
Za Jakubka a Martina
Streda 30. 09. 2020 08:00
18:00
Za zdravia a BP pre Petra Vargu
Za BP a milosť viery pre krstné deti a švagra
Štvrtok 01. 10.  2020 08:00
18:00
Za BP pre Ivanku
Na úmysel nepoškvrneného srdca Panny Márie
Piatok 02. 10. 2020 08:00
18:00
Za zdravie a BP pre rodinu Tomáša
Za +Jána a Martina Korytárových, Máriu Muchovú, Františka Kormana a Margarétu Strapekovú
Sobota 03. 10. 2020 08:00
18:00
Za Daniela Ilka
Za +Valenta a Anastáziu Zálesňákových
27. nedeľa cez rok 04. 10. 2020 08:00
10:30
11:00
18:30
Za +Františkas Lachkoviča, rodičov a zaťa Milana
Za +otca Ladislava
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov.
Za +Václava a Klaudiu Valúškových

 

– O 14,30 hod. sú litánie, korunka k BM a požehnanie so sviatosťou oltárnou. Vo štvrtok po svätej omši pozývame na adoráciu a modlitby za kňazov a o 21.00 hod na Getsemanskú hodinku.
– V sakristii sú dostupné knihy V zemi zvanej Tál a rok s Tešiteľmi, ktoré si môžete zakúpiť. Ikona Mariatálskej Matky.
– V utorok Vás pozývame na slávnostnú svätú omšu ku cti sv. Archanjela Michala, po omši bude pobožnosť a odovzdanie pod ochranu sv. Michala. Po tejto pobožnosti do bočného oltára sv.  Michala vložíme kameň z Gargana, teda z miesta kde sa zjavil.
– Od prvého októbra začína mesiac ružencovej PM, v našej bazilike sa modlíme ruženec denne pred rannou sv. Omšou.
– Vo štvrtok sa modlíme zvlášť za nové kňazské a rehoľné povolania.
– v piatok je prvý piatok príležitosť k spovedi pred svätými omšami, po večernej sv. Omši bude prvopiatková pobožnosť.
– V sobotu Vás pozývame na fatimskú pobožnosť so začiatkom o 15,00 hod.
– Diecézny katechetický úrad pozýva na seminár Metódy práce so Svätým písmom, ktorý sa uskutoční v sobotu 24. októbra dopoludnia od 9:00 do 12:00 hod v refektári kapucínskeho kláštora na Župnom nám. 10 v Bratislave. Na seminár je potrebné vopred sa prihlásiť cez e-mail bibliaprevsetkych@gmail.com . Seminár je určený pre tých, ktorí sa pripravujú na biblické súťaže (Biblická olympiáda, Biblia pre všetkých,) pre katechétov vo farnosti alebo animátorov spoločenstiev, ktorých náplňou je práca so Svätým písmom.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*