Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka na sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov
V utorok je spomienka na sv. Vincenta de Paul, kňaza
Vo štvrtok je sviatok Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov.
V piatok je spomienka na sv. Hyeronyma, kňaza, kardinála a učiteľa Cirkvi
V sobotu je spomienka na sv. Teréziu od dieťaťa Ježiša (z Lisieux), Pannu a učiteľku cirkvi.
Budúca nedeľa je 27. cezročná nedeľa

Úmysly sv. omší:

26. cezročná nedeľa  25. 09. 2022 08,00
09,30
11,00
18,30
Za +rodinu Mondekovú
Za pokoj v rodine a pravú vieru
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Poďakovanie za dar viery a Eucharistie pre deti a krstné deti
Pondelok 26. 09. 2022 08,00
18,00
Za zdravie a BP pre Janka, Katku, Andreja, Martina Gallusových a rodinu
Za všetkých zosnulých
Utorok 27. 09. 2022 08,00   
18,00
Za BP a potrebné milosti pre Adriána
Za BP pre Katarínu
Streda 28. 09. 2022 08,00
18,00
Za zdravie a BP
Za BP pre Daniela, Hanku, Šimona a Milana
Štvrtok 29. 09. 2022 08,00
18,00
Za +Milana, Petra, Martu Bôrikových a predkov
Za zdravie a BP a všetky potrebné milosti pre P. Michala
Piatok 30. 09. 2022 08,00
18,00
Za rodičov Annu a Františka, deti a Karolínu Jakubovú
Za pokoj vo svete a v rodinách
Sobota 01. 10. 2022 08,00
18,00
Za zdravie a BP pre Ivanku
Za +Júliu Čajanovú
27. cezročná nedeľa  02. 10. 2022 08,00
09,30
11,00
18,30
Za +otca Ladislava
Za +Klaudiu a Václava Valúškových
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Margitu Bodkovú
  • Popoludní o 14,30 budú loretánske litánie, korunka k BM, a požehnanie so sviatosťou oltárnou
  • Ďakujeme všetkým, mužom aj ženám, ktorí v piatok upratovali náš kostol. Zároveň prosíme o nových dobrovoľníkov, chceli by sme aby skupín, ktoré upratujú kostol bolo viac. Ďakujeme za vašu ochotu.
  • V ponuke je tešiteľský kalendár na rok 2023 zakúpiť si ho môžete v zadnej časti kostola stojí 4 eurá
  • Pozývame vás  do adoračnej kaplnky. Otvorená bude od 15.00 hodiny až do večernej omše. Nech je nám Ježišova prítomnosť v Eucharistii posilou a útechou v tejto ťažkej dobe.
  • Montážne práce s kotlami pomaly končia, uskutočnili sa prvé skúšky, ktoré dobre dopadli, treba už len dokončiť pár detailov aby sme si mohli túto zimu užívať teplo.  Na tomto mieste chcem ešte raz poďakovať všetkým darcom.
  • V piatok, v posledný deň mesiaca vás pozývame o 18,00 hod na sv. omšu za pokoj vo svete a v rodinách. Po sv. omši sa na tento úmysel pomodlíme korunku Božieho milosrdenstva.
  • V sobotu vás pozývame na Fatimskú pobožnosť, začiatok programu je o 14,00 hod.
  • V sobotu sa zároveň začína október – mesiac modlitby ruženca. V našej bazilike sa modlíme ruženec každé ráno 07,20 hod.P. Michał Krysztofowicz – správca farnosti

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*