Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka na sv. Anjelov strážcov
V stredu je spomienka na  sv. Františka Assiského, mnícha
Vo štvrtok je spomienka sv. Faustíny Kowalskej, panny a rehoľníčky
V sobotu je spomienka Ružencovej Panny Márie.
Budúca nedeľa je 27. cezročná.

26. cezročná nedeľa 01. 10. 2023  
08,00
09,30
11,00
18,30
Za +otca Ladislava
Za +Klaudiu a Václava Valúškových
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +rodičov Holáskových
Pondelok 02. 10. 2023 08,00
18,00
Za zdravie a BP pre Ivanku
Za BP a požehnanie pre rodinu Slavkovskú
Utorok 03. 10. 2023 08,00
18,00
Za +rodičov Jánošových
Za BP a požehnanie pre rodinu Garbiarovú
Streda  04. 10. 2023 08,00
18,00
Za +Martušku
Za +Františka Košičára
Štvrtok 05. 10. 2023 08,00
18,00
Za BP a požehnanie pre Annu
Za brata Faustína, za kňazské a rehoľné povolania
Piatok 06. 10. 2023  
08,00
18,00
Za blahorečenie P. Jozefa Litomiského zakladateľa CCG
V duchu vynáhrady BSJ
Sobota 07. 10. 2023 08,00
18,00
Poďakovanie za 45 rokov života a prosba o BP
Poďakovanie PM za víťazstvo v bitke pri Viedni a za padlých
27. cezročná nedeľa 08. 10. 2023  
08,00
09,30
11,00
18,30
Za +manžela Rudolfa
Za +rodičov Máriu a Emila Maškových
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Antona, Vieru, Evu a Juraja, Michala a Karolínu

Dnes sa v Cirkvi začína mesiac modlitby posvätného ruženca. Povzbudzujeme vás k spoločnej modlitbe v rodinách a komunitách. V našej bazilike ruženec sa modlíme každý deň o 07, 20 hod.

  • Vo štvrtok je liturgická spomienka na sv. Faustínu Kovalskú, ktorá je patrónkou našej Kongregácie, a rehoľnou patrónkou otca Faustína. Po štvrtkovej večernej omši, počas ktorej sa budeme modliť za dar nových duchovných povolaní, si uctíme jej relikvie.
  • V tomto týždni je prvý piatok, spovedáme pred sv. omšami. Pri večernej sv. omši budeme podávať sväté prijímanie pod oboma spôsobmi a prvopiatková pobožnosť. V sobotu je prvá sobota, Fatimskú pobožnosť začíname o 14.00 hod.
  • V blízkej budúcnosti dáme do nášho údolia nové odpadkové koše, bude ich sedem. Do konca októbra, ak nám to počasie dovolí, budú ukončené práce na freskách Svätej studni.
  • Hoci je stále pekné počasie musíme myslieť na nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu. Vzhľadom na to, že náklady na vykurovanie baziliky sa takmer zdvojnásobili, prosíme Vás o pomoc pri jeho vykurovaní a údržbu, zvlášť pri energiách. Každú druhú nedeľu v mesiaci budeme na tento účel urobíme zbierku po všetkých sv. omšiach, a to už od budúcej nedele. Sme vďační za vašu pomoc a pochopenie.

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*