Liturgický kalendár
V pondelok je spomienka na sv. Kórejských mučeníkov.        
V utorok je sviatok sv. Matúša, apoštola.
Vo štvrtok je spomienka na sv. Pia z Pietrelčíny, kňaza a mystika.
Budúca nedeľa  je 25. nedeľa cez rok
Úmysly sv. omší:       

25. nedeľa cez rok 19. 09. 2021 8,00
9,30
11,00
18,30
 
Za BP a ochranu pre Ivonu a Petra – výročie sobáša
Za BP pre celú rodinu
Za farníkov pútnikov a dobrodincov – Hlavná púť
Za +Jozefa, Emíliu a Františka a BP pre rodinu
Pondelok 20. 09. 2021 8,00
18,00
+rodičov a st. rodičov Annu, Františka, Katarínu, Jozefa, deti a predkov
Za +Máriu a Jozefa Mondekových
Utorok 21. 09. 2021 8,00
18,00
Poďakovanie za dar života Dávida
Za +Emila Tarabu
Streda 22. 09. 2021 8,00
18,00
Za zdravie a BP pre Jozefa
Za +rodinu Mondekovú, Jozefa, Máriu, Karola, Štefana, Anežku a Júliu
Štvrtok 23. 09. 2021 8,00
18,00
Za +kňaza Artura Filipiaka
Za +rodinu Čajanovú, Júliu, Jozefa a syna Jána
Piatok 24. 09. 2021 8,00
18,00
Za +Evu Košeckú
Za +Emila Tarabu
Sobota 25. 09. 2021 8,00
18,00
Poďakovanie za 30 rokov života dcéry Gabriely
Za zdravie a BP pre Juraja
26. nedeľa cez rok 26. 09. 2021 8,00
9,30
11,00
18,30
 
Za +Peťa
Za +Jozefa Wafreka
Za farníkov pútnikov a dobrodincov – Hlavná púť
Za +rodinu Tarabovú, Annju, Alojza, deti, Emila, Stanislava, Karola, dcéru Máriu a manžela
  • Adoračná kaplnka je otvorená vždy od pondelka do soboty medzi 15,00 – 18,00 hod. Všetkých srdečne pozývame adorovať Pána Ježiša
  • Adorácia Gethsemani vždy vo štvrtok o 21,00 hod. v bazilike
  • Pozývame chlapcov spoločne s ich oteckami k službe miništrovania v našej bazilike.
  • Ponúkame kalendár na rok 2022 kúpou kalendára podporíte naše pútnické miesto, cena kalendára je 4 eurá.
  • V spolupráci so sestrami Tešiteľkami sme vytvorili Tešiteľskú krížovú cestu, dostupná je v sakristii za 6 EUR.
  • 09. 2021 na sv. omši o 18,00 hod si náš mladý brat Patrik obnoví svoje rehoľné sľuby v našej Kongregácii.
  • Od 22. septembra do 31. októbra sa v Bratislave uskutoční pro-life kampaň 40 dní za život. Pokojnou modlitbovou prítomnosťou pred Ružinovskou nemocnicou, kde sa vykonávajú potraty, budeme svedčiť o ľudskosti nenarodených detí a modliť sa za ich životy. Zapojte sa aj vy – či už priamo pred nemocnicou alebo na diaľku.
  • Slovenskí otcovia biskupi ďakujú všetkým, ktorí svojou pomocou a obetavosťou prispeli k príprave návštevy Svätého Otca na Slovensku. Poďakovanie patrí našim policajtom a vojakom, hasičom a zdravotníkom a spolu s nimi všetkým príslušníkom zložiek štátu, ktoré sa zapojili do realizácie tejto apoštolskej cesty. Ďakujeme za ústretovosť prezidentskej kancelárii, vláde Slovenskej republiky i miestnym samosprávam. Samozrejme, ďakujeme organizátorom, architektom, stavebníkom, kňazom, ktorí chystali liturgie, autorom programov aj všetkým účinkujúcim. Ďakujeme tým, ktorí sa postarali o celú logistiku, ako aj tým, ktorí pomáhali zdravotne hendikepovaným osobám.  Osobitným spôsobom ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a ich koordinátorom, ktorí podali nesmierny výkon. Veľmi si všetku túto pomoc vážime a prosíme Pána, aby ju štedro odmenil a požehnal. Svätý Otec svojou návštevou Slovenska rozsial mnoho dobrých semienok do našej pôdy. Ďakujeme mu za to, a prajeme všetkým, aby sme z nich dokázali vypestovať bohatú úrodu pre duchovné dobro celej krajiny. Ešte raz: Pán Boh všetkým zaplať a požehnaj!
  • Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na budúcu nedeľu – 26. septembra 2021 – vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní. Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační, a zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú. Našim cieľom je podeliť sa, tak ako sa v minulosti iní podelili s nami, keď sme to potrebovali. Na budúcu nedeľu (26. septembra) teda biskupi vo všetkých kostoloch vyhlasujú zbierku na pomoc pre chudobných na Kube, a prosia vás o vašu štedrosť v duchu povzbudení, ktoré sme počuli počas návštevy Svätého Otca. Už vopred vám vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!“ a ďakujeme.
  • Milosrdné sestry Svätého kríža srdečne pozývajú na pútnickú svätú omšu ku cti bl. Zdenky Schelingovej do Kostola Povýšenia Svätého kríža v Podunajských Biskupiciach, ktorá sa bude konať 25. septembra 2021 o 17.00h.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*