Liturgický kalendár:
V stredu je spomienka na sv. Kozmu a Damiána,mučeníkov
Vo štvrtok spomienka na sv. Vincenta de Paul, kňaza
V piatok je spomienka na sv. Václava, českého legendárneho kniežaťa – mučeníka
Budúca nedeľa je 26. cez rok

Úmysly sv. omší:

25. nedeľa cez rok 23.09. 2018 8:00 Za +rodičov Jozefa a Štefániu Sokolových
2. za zdravie a BP pre novomanželov 1. výr. (P.Viliam)
9:30 Za +rodičov Javorských
11:00
19:00
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Poďakovanie za 80 r. Života mamy Jolany Boháčkovej
 
Pondelok
 
24. 09. 2018
 
08:00
 
Za +rodičov Víglaských  rodinu Kostkovú
18:00 +Máriu Polčíkovú
Utorok 25. 09. 2018 08:00 Za rodinu Rijákovú
18:00 Za zdravie a BP pre rodiny
Streda 26. 09. 2018 8:00 Za manžela Jurovatého
18:00 Za zdravie a BP pre syna Borisa Sokola
Štvrtok 27. 09.  2018 08:00 Za +Branislava Kostku
18:00 Za +Otokara Tótha a manželku a za uzdravenie rodiny
Piatok 28. 09. 2018 08:00 Za +manželov Bolechových
18:00 Za +Kazimíra a Gabrielu Brestičových
Sobota 29. 09. 2018 08:00 Za +Jána, manželku Máriu, synov Miroslava a Antona. Tomáša a Viktora
18:00 Za uzdravenie dcéry Lily
25. nedeľa cez rok 29.09. 2018 8:00 Za +st. rod. Hermanových, syna Petra a vnučku Silviu
9:30 Za BP pre manželov
11:00

18:30

Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
2. poďakovanie za 50 rokov života (Anna Mária Jarina)
Poďakovanie za 80 r. Života mamy Jolany Boháčkovej

– Popoludní o 14,30 budú, litánie a korunka k Božiemu milosrdenstvu s požehnaním so sviatosťou oltárnou.
– Každý štvrtok o 21, 00 – 22,00 hod.  je v kostole adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka.
– Vo štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Ak máš v srdci túžbu obetovať sa a modliť za kňazov, príď, Pán Ježiš Ťa čaká.
– V sakristii si môžete zakúpiť peknú ikonu Panny Márie z Marianky, kúpou tejto ikony podporíte bazilika pútnické miesto.
– ceterum autem …

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*